• 1 december 2022 -

  Zo'n 3,5 jaar geleden zijn wij begonnen met de ontwikkeling en inrichting van HiX voor de huisartsenzorg. Veel huisartsen bleven voor hun gevoel achter bij alle digitale ontwikkelingen en wij willen hen met HiX een duurzame, innovatieve oplossing bieden waarmee zij altijd 'modern' blijven.

  We hadden alleen maar durven dromen dat de uitrol zo snel ging als die nu gaat; op dit moment hebben wij al ruim 120 huisartsenpraktijken mogen verwelkomen, die allemaal gekozen hebben voor échte innovatie.

  Medipark Uden en de huisartsenpraktijken van Fonkelzorg zijn twee van de tevreden gebruikers van ons HIS. Robert Hazenveld van Fonkelzorg zegt: "Wij zijn heel gecharmeerd van de hoogwaardige efficiëntie die in HiX is ingebouwd, zoals het automatisch invullen van teksten, een innovatieve consultregistratie, intelligente ordering, de geïntegreerde financiële administratie en de mogelijkheden op het gebied van mobility." Mooie woorden waar ik erg blij van word. Dáár doen we het voor!

  Wat ik dagelijks merk, is dat huisartsen meer en meer op zoek zijn naar een HIS dat niet alleen de zorg binnen de praktijk ondersteunt, maar ook daarbuiten – regionaal - over alle 'lijnen' heen. Ook willen zij graag mee ontwikkelen, vandaar dat wij hen actief betrekken bij de inrichting en doorontwikkeling van HiX. Dit doen we onder meer via Round Tables binnen ons Innovatieplatform en door goed te luisteren naar de wensen en ideeën van de huisartsen, assistenten en POH'ers.

   

  "Onze ambitie is om

  het meest innovatieve HIS

  te blijven"

   

  Met HiX voor de huisartsenzorg hebben wij de ambitie het meest innovatieve HIS te zijn én te blijven. Daarom werken wij met de nieuwste technologieën, ook ten behoeve van de interoperabiliteit. Zo ondersteunen en verbeteren we de samenwerking, communicatie en het uitwisselen van informatie met andere zorgverleners en partijen, direct vanuit het werkproces.

  Dit doen we o.a. met:

  - de nieuwste HL7 FHIR-integraties;

  - een duidelijke API-strategie;

  - gestructureerde uitwisseling van gegevens op basis van Zorg Informatie Bouwstenen (zibs);

  - ontsluiting van gegevens van en naar PGO's;

  - ondersteuning van alle overige (inter)nationale standaarden.


  Verder ondersteunen we de huisartsenzorg met beslisondersteuning, integratie van NHG-standaarden zonder 'uitstapjes', taakgerichte interne en externe communicatie, een geïntegreerd elektronisch voorschrijfsysteem (EVS), een geïntegreerd patiëntenportaal, integratie met telefoniesystemen en nog veel meer. Daarbij zijn we makkelijk bereikbaar voor support en reageren we snel, zodat u snel verder kunt met wat u het liefste en beste kunt: zórgen.

  De innovatie van ons HIS borgen we samen met meer dan 300 ontwikkelaars en 350 implementatie- en supportmedewerkers. Maar ook en vooral door de input van onze klanten van het eerste uur, zoals huisartsenpraktijk De 1e Lijn, die ik erg dankbaar ben voor hun geloof en vertrouwen in HiX voor de huisartsenzorg en alle input die zij ons geven. Want mede door hun input, maar ook door onze eigen ervaringen vanuit andere zorglijnen, profiteert iedere volgende praktijk die op HiX aansluit van de innovaties die dagelijks hun meerwaarde bewijzen.

  Bent u met uw praktijk de volgende? Ik ga graag met u in gesprek over de mogelijkheden van HiX voor huisartsen voor úw praktijk. Stuur me een mail en ik kom graag bij u langs: m.lourens@chipsoft.com

  Mark Lourens, relatiemanager 


  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd