• 5 mei 2015 -

  De Verloskundigen Bergen op Zoom, Het Kleine Wonder, Zuidwesthoek, BIB en Sifra slaan sinds kort hun patiëntgegevens op in één elektronisch patiëntendossier (EPD). Verloskundigenpraktijk Roos maakt al sinds 2013 gebruik van dit EPD van het Bravis ziekenhuis, HiX van ChipSoft. Met de aansluiting in HiX zijn de diverse aparte (1e en 2e lijns-) verloskundige dossiers doorontwikkeld naar het regionaal ketendossier Verloskunde.


  Informatie over de zwangerschap van de aanstaande moeder en haar ongeboren kind(eren) komen nu in één digitaal systeem. Dat biedt voordelen voor de zwangere, haar verloskundige en eventueel behandelend gynaecoloog. Verloskundige Simone Evers (BIB): “In de regio zijn we hard bezig om de goede samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in de geboortezorg verder te ontwikkelen. Het ketendossier is hier een mooi voorbeeld van, als verloskundigen zijn wij hier heel blij mee.”


  Alle informatie bij elkaar

  Alle informatie, zoals laboratoriumuitslagen en echo’s, zijn nu door verschillende zorgverleners in te zien en wordt dus niet meer in aparte dossiers opgeslagen. De huisarts wordt vanuit het systeem via zorgmail op de hoogte gehouden.

  Simone Evers: “Eén digitaal dossier levert voor zowel de betrokken zorgverleners als voor de zwangere vele voordelen op. Zo zorgt het ketendossier voor tijdwinst, meer overzicht en een altijd actueel bijgewerkt dossier.”

  Gynaecoloog Peter van Gessel: “De grote winst is dat we altijd op de hoogte zijn van elkaars bevindingen. Ongeacht bij wie de aanstaande moeder voor een controle komt, de informatie over de zwangerschap is altijd volledig actueel, een overdracht met een papieren uitdraai uit een systeem is niet langer nodig.”


  Landelijk koploper

  Het Verloskundig Samenwerkings Verband Bergen op Zoom - Roosendaal en omstreken loopt met deze digitale aansluiting landelijk voorop. Het samenwerken in één ketendossier is een belangrijk verbeterpunt in de verdere verbetering van de geboortezorg in Nederland en maakt in deze regio deel uit van een traject om te komen tot integrale geboortezorg.
  Op 26 mei opent het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom het Moeder & Kindcentrum. In het centrum werken verschillende zorgverleners met elkaar samen, zoals eerstelijns verloskundigen, klinisch verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen, neonatologen en kraamzorg.

  Meer nieuws lezen

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd