• Patiëntparticipatie is door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) stevig op de agenda gezet. Van een afwachtende houding is geen sprake meer: harde doelstellingen en ambities moeten zorginstanties motiveren patiënten actiever bij hun behandeling te betrekken. ChipSoft helpt die ambities te verwezenlijken.


  Minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn legden zomer 2015 drie ambities op tafel die patiëntparticipatie naar een hoger niveau moeten tillen (zie kader op de pagina hiernaast). Het tweetal vindt dat de digitalisering van de samenleving vraagt om een vergelijkbare omslag in de zorg. De inzet van eHealth moet de zorg meer rond de zorgbehoevende organiseren in plaats van rond de zorgverlener.


  Invloed op eigen behandeling

  De maatschappij is in relatief korte tijd flink veranderd door de komst van internet. Vrijwel alle informatie is via het wereldwijde web voor iedereen binnen handbereik; ook informatie over elke mogelijke aandoening. Internet vereenvoudigt het bovendien voor patiënten, lotgenoten en zorgverleners om onderling contact te hebben. Deze digitalisering maakt patiënten mondiger en wakkert de behoefte aan invloed uit te oefenen op hun eigen behandeling.

  Schippers en Van Rijn willen dat de zorg met de maatschappij mee verandert. Ze hebben eHealth aangewezen als belangrijkste instrument om deze omslag te realiseren, omdat het patiënten hun zorgvraag kan laten inpassen in het dagelijks leven. Met de slimme inzet van internet moeten patiënten 24 uur per dag en op afroep gebruik kunnen maken van zorgfaciliteiten, zoals in veel andere branches dan de zorg al mogelijk is. Zowel patiënten als zorgverleners gaan daarvan profiteren.


  Veelzijdig patiëntenportaal

  De beleidsbepalers verwachten in eerste instantie de meeste groei van kleine innovaties, schrijven ze in hun publicatie ‘De maatschappij verandert. Verandert de zorg mee?’. Het online maken van afspraken en doorgeven van thuismetingen gaan volgens hen een groot verschil maken. ChipSoft speelde hier jaren geleden al op in met de ontwikkeling van een veelzijdig digitaal patiëntenportaal. Ons patiëntenportaal laat zorginstellingen efficiënter werken en neemt zorgverleners administratief werk uit handen. De patiënten ervaren het juist als een waardevolle service als ze online meer zorgzaken zelf kunnen uitvoeren. Ze worden actiever bij hun zorgproces betrokken en leveren via zelfmetingen meer gezondheidsinformatie aan, waar zowel de patiënt als de zorgverlener weer van profiteert.

  Diverse Nederlandse zorginstellingen zetten ons digitale patiëntenportaal al in. Neem Máxima Medisch Centrum. Alle patiënten van het Brabantse ziekenhuis kunnen via het digitale portaal MijnMMC online afspraken maken, eerdere en gemaakte afspraken terug zien en ze hebben inzicht in delen van hun medisch dossier. Hierin bekijken ze onder meer bloeduitslagen of verslagen van röntgenfoto’s.

  Een ander succesvol praktijkvoorbeeld: het UMC Utrecht voorziet patiënten van specifieke zelfzorgtaken, afgestemd op hun zorgvraag en behandeling. Die taken variëren van het dagelijks uitvoeren van een oefening tot het periodiek invullen van een PROMs-vragenlijst. Via ‘Mijn UMC Utrecht’ voeren patiënten dit uit waar en wanneer het hén uitkomt, waarna de resultaten direct in het EPD beschikbaar zijn voor hun behandelaar. Via een eConsult kunnen ze bovendien op elk gewenst moment een vraag stellen aan hun zorgverlener.


  Apple Watch en PGD

  Patiënten krijgen de komende jaren een steeds grotere rol in hun zorgproces. De recente lancering van de Apple Watch is daarvan een duidelijk signaal. Dit veelbesproken horloge beschikt over een hartslagmeter die communiceert met een smartphone, die op zijn beurt is uitgerust met diverse functionaliteiten om fitness- en gezondheidswaarden te monitoren. Ook thuismeetapparatuur (zoals een bloeddrukmeter) communiceert meer en meer met smartphones. Steeds meer mensen verzamelen op deze manier gezondheidsdata en die informatie kan waardevol zijn voor zorgverleners. Sommige apps alarmeren zelfs zorgverleners bij een zorgwekkende bloeddruk. En zo verschijnen steeds meer van dit soort functionaliteiten.

  Met de digitale portaaloplossing van ChipSoft laten zorginstellingen hun patiënten zelf gemeten gezondheidsgegevens in hun EPD opnemen, zodat ze direct beschikbaar zijn voor de behandelaars. Zelfmetingen worden hiermee extra waardevol voor zowel patiënt als zorgverlener. Daarnaast is onze software al helemaal klaar voor het PGD (persoonlijk gezondheidsdossier), dat patiënten volledige regie gaat geven over hun eigen medisch dossier.

  Wij geloven heilig in dit soort oplossingen en blijven innoveren op eHealth-gebied. Kortom: ChipSoft is klaar om het ministerie te helpen de patiëntparticipatie-ambities te verwezenlijken. U ook?


  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd