• Vanuit de hele keten trekken zorgaanbieders naar elkaar toe om goede en efficiënte zorg te kunnen blijven leveren. ChipSoft is de enige EPD-leverancier die zorginstellingen in één EPD (HiX) laat samenwerken en grenzen in de keten laat verdwijnen. Of het nu gaat om een eerste date of een langdurige liefdesverhouding: we bieden voor elke samenwerkingsrelatie tussen zorginstellingen de juiste oplossing.


  Zorg dichtbij waar het kan, ver weg als het moet. Naar dat zorglandschap werkt de overheid toe. De eerste resultaten van dit beleid zijn al zichtbaar: specialistische zorg verschuift naar centrale locaties en standaard zorg blijft lokaal beschikbaar. Dit leidt tot situaties waarbij ziekenhuis A een operatie uitvoert, ziekenhuis B de revalidatie verzorgt en zorginstelling C de thuiszorg regelt. Een intensieve onderlinge samenwerking is essentieel om deze zorg goed en efficiënt te kunnen bieden.  ChipSoft biedt hiervoor dé oplossing: met meerdere zorginstellingen samenwerken in één EPD. Dat betekent efficiënte overdrachten, soepele planningen en een centrale beschikbaarheid van actuele patiëntgegevens.


  Nieuwe zorgwereld

  In ons keten-EPD vloeien de ondersteuning voor de eerste-, tweede- en derdelijnszorg naadloos in elkaar over. De doorstroming van patiënten is daardoor optimaal. Dat het keten-EPD een nieuwe zorgwereld opent, kan Rivas Zorggroep beamen. Duizenden zorgmedewerkers, verspreid door de hele keten, werken daar sinds 2014 vanuit één elektronisch dossier.
  “Door het ketendossier zijn wij in staat doelmatiger te werken en meer, betere en efficiëntere zorg te leveren”,
  liet verantwoordelijk programmamanager Roger van Driel onlangs weten. “We kunnen nu op het juiste moment en op de juiste plaats de juiste zorg aanbieden.”

  “Alle schakels sluiten naadloos op elkaar aan”, vervolgt Van Driel. “Of het nu gaat om onze medewerkers in de thuiszorg, in het Beatrixziekenhuis, de kraamverzorgers of de jeugdzorgmedewerkers: actuele patiëntinformatie is 24/7 uur bij iedere geautoriseerde behandelaar bekend. De arts op de SEH kan bijvoorbeeld direct rekening houden met de medicijnen die de thuiszorgmedewerker dagelijks toedient, of inspelen op een diagnose die de huisarts een dag eerder stelde. En bij het inplannen van een operatie in het ziekenhuis wordt direct alle nazorg meegepland, rekening houdend met de beschikbare resources, hulpmiddelen en voorkeurslocatie van de patiënt. Dit alles zonder telefonische of papieren overdrachten, maar overzichtelijk en gestructureerd in één systeem.”


  Multibedrijven-inrichting

  De verschillende ketenonderdelen binnen Rivas behoorden allemaal tot één juridische organisatie toen zij vanuit één EPD gingen werken. ChipSoft maakt deze werkwijze echter net zo makkelijk voor zelfstandige zorginstellingen die met elkaar (willen) samenwerken.
  Het maakt daarbij niet uit of het gaat om ketensamenwerking of een krachtenbundeling tussen ziekenhuizen. Hiervoor hebben wij de ‘multibedrijven-inrichting’ ontwikkeld. Voor samenwerkende ziekenhuizen die in één EPD werken, gelden andere wetten en regels dan voor instellingen die zijn gefuseerd. Wanneer mogen welke patiëntgegevens worden uitgewisseld? En welke behandelaar in welke instelling heeft de rechten om die gegevens in te zien en te bewerken? Al dit soort vraagstukken zijn binnen de multibedrijven-inrichting volledig dichtgetimmerd en direct aanpasbaar wanneer de samenwerking of fusie een andere fase ingaat.


  Belangrijke wens

  Franciscus Ziekenhuis Roosendaal en Lievensberg ziekenhuis Bergen op Zoom maakten als eerste zorginstellingen gebruik van de multibedrijven-inrichting. De zorginstellingen fuseerden op 1 januari dit jaar tot Bravis ziekenhuis, maar werken al sinds 2013 samen in HiX. Dat was een belangrijke wens van de twee zorginstellingen, zegt zorggroepmanager Arnoud Slooff. “Om efficiënt te kunnen samenwerken, wilden we op alle locaties over exact dezelfde, actuele patiëntgegevens beschikken én bij het plannen inzicht hebben in de capaciteit bij beide vestigingen. Met de multibedrijven-inrichting konden we direct op alle locaties werken met één patiëntdossier, één planningsysteem, één database en één beheerorganisatie. De financiële afhandeling van beide ziekenhuizen bleef hierbij wél volledig van elkaar gescheiden.”


  Geruisloze overgang

  In het beginstadium van de samenwerking tussen Lievensberg en Franciscus was nog onduidelijk of en wanneer de ziekenhuizen zouden fuseren. De multibedrijven-inrichting liet beide instellingen direct profiteren van het werken in één EPD met behoud van de eigen administratievoering. Als de samenwerking tussen de ziekenhuizen onverhoopt op de klippen was gelopen, hadden ze beide eenvoudig met een eigen EPD verder gekund. De fusie was echter snel een feit. De inrichting werd geruisloos aangepast aan de wetten en regels die voor gefuseerde ziekenhuizen gelden en de zorgverleners merkten daar niets van. “Iedereen bleef ‘gewoon’ in één systeem werken”, blikt Slooff terug. “Dit hebben wij als heel positief ervaren. De multibedrijven-inrichting past in onze ogen precies in het huidige tijdsbeeld, waarin zorgaanbieders naar elkaar toetrekken.”


  Ondersteuning voor elke samenwerking

  Niet elke zorgaanbieder wil direct de stap zetten om in één EPD samen te werken met een of meerdere partners. Onze WDV-oplossing (Wederzijdse Dienstverlening) stelt zorginstellingen in staat strategisch zorgonderdelen uit te besteden. Dit maakt het mogelijk om uw patiënten door te sturen naar een collega-instelling voor onderzoeken of behandelingen die u niet (meer) biedt, terwijl ú deze patiënt formeel in behandeling houdt. Het uitvoerende ziekenhuis declareert de verrichtingen door aan uw ziekenhuis, waarna u dit conform uw eigen financiële structuren doorberekent aan de patiënt. Allemaal volledig digitaal en zonder meerwerk.
  Bij het doorsturen van patiënten is het handig om ook de patiëntgegevens - zoals kerninformatie, beelden en verslagen - gestructureerd te kunnen uitwisselen. ChipSoft biedt uitgebreide ondersteuning van de CCD- en CCR-standaarden, waarbij zorginstellingen alle gegevens uit het EPD kunnen gebruiken om direct aan elkaar over te dragen. Dit is ook mogelijk op basis van de IHE-XDS ondersteuning* binnen het EPD. Hiermee kunnen zorginstellingen de gestandaardiseerde medische gegevens aanbieden aan een centrale, beveiligde XDS-database, waar hun zorgpartners de gegevens weer uit kunnen overnemen. Hierbij wordt rekening gehouden met alle denkbare privacyaspecten.


  Nooit te vroeg

  Oriënteert uw zorginstelling zich ook op de best mogelijke samenwerkingsverbanden om uw zorgverlening toekomstbestendig te maken? Neem dan zeker eens contact op met ChipSoft. Als enige EPD-leverancier in Nederland bieden wij voor elk type samenwerkingsverband de juiste oplossing. Want de juiste ondersteuning levert óók bij een prille samenwerking al grote kwaliteit- en efficiëntieverbeteringen op. Besluit u toch een andere koers te varen? Dan zorgen wij dat u direct de gewenste kant op vaart. Samen met uw partner(s).

  *ChipSoft streeft conformiteit aan de IHE-standaarden na en neemt in 2019 deel aan de IHE-Europe Connectathon om compliant te worden.


  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd