• ​In patiënten schuilt een waardevolle partner. Ze beschikken vaak over kennis die van belang kan zijn bij het bepalen van de juiste behandeling. Deze kennis benut u door patiënten deelgenoot te maken van hun behandeltraject. ChipSoft geeft u alle tools om patiënten tot partner te promoveren.


  Bloeddruk, slaappatronen, het hartritme; patiënten kunnen de meest uiteenlopende zelfmeetresultaten via het patiëntenportaal aan u ter beschikking stellen. Handig, want dit helpt om beter geïnformeerd een diagnose te stellen en het juiste behandelplan te bepalen. De patiënt wordt hiermee een onderdeel van het behandelteam en levert een waardevolle bijdrage aan zijn eigen behandeling.


  Belangrijke patiëntwens

  Met onze oplossing doen patiënten al hun zorgzaken online. Waar en wanneer het hen uitkomt en op ieder device. Ze hebben 24/7 toegang tot medische gegevens, plannen afspraken in, voeren eConsults met hun behandelaar, vragen herhaalrecepten op, zien uitslagen in, bekijken behandelspecifieke informatie, krijgen advies op maat en houden dagboeken bij. Alle patiëntactiviteiten zijn voor behandelaars zichtbaar in het EPD. Zorginstellingen die al op deze manier werken, komen volledig tegemoet aan een belangrijke patiëntwens: meer inzicht in de eigen medische situatie en meer regie over het eigen zorgtraject.

  Patiënten voelen zich in een ‘partnerrol’ meer serieus genomen en dat vergroot hun betrokkenheid en bereidwilligheid. Dat vertaalt zich vervolgens in efficiëntere zorg. Die efficiëntie kan in onverwachte hoeken zitten. U kunt bijvoorbeeld de standaard ‘terugkomafspraken’ inruilen door patiënten de mogelijkheid te geven online zo’n afspraak in te plannen wanneer ze daaraan behoefte hebben. Onderzoek heeft uitgewezen dat dit niet alleen leidt tot meer tevredenheid bij patiënten, maar ook tot minder ziekenhuisbezoeken, zodat u jaarlijks meer verschillende patiënten kunt helpen.


  Doelstellingen voor 2020

  Ook de politiek beseft dat digitale patiëntparticipatie onmisbaar is. Minister Schippers van Volksgezondheid stelde in 2015 al drie concrete eHealth-doelen op:
  • Binnen 5 jaar heeft 80 procent van de chronisch zieken toegang tot zijn medische gegevens.
  • Binnen 5 jaar heeft 75 procent van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen de mogelijkheid zelfstandig metingen uit te voeren.
  • In 2020 heeft iedereen die thuis zorg en ondersteuning krijgt toegang tot beeldschermzorg.

  Schippers noemt eHealth-toepassingen uitermate geschikt om een win-win-winsituatie te creëren: minder administratieve lasten, meer kwaliteit en lagere kosten. “We hebben eHealth-innovaties nodig om de kosten omlaag te brengen, zodat we ook in de toekomst iedereen de zorg kunnen bieden die nodig is. Het gaat bij eHealth niet over koude zorg, maar over de mogelijkheid om mensen méér service te bieden. Zelfredzaamheid voor wie dat wil en kan. Tijd besparen, zodat er meer persoonlijke aandacht is voor mensen die dat nodig hebben. Maar ook meer kwaliteit van zorg, zoals bij telemonitoring. Mensen met hartfalen worden daardoor veel beter in de gaten gehouden en hoeven minder vaak naar het ziekenhuis”, sprak de beleidsvrouw tijdens een eHealth-conferentie.


  Rol voor PGD

  In de transitie naar patiëntgerichte zorg is een belangrijke rol weggelegd voor het PGD (persoonlijk gezondheidsdossier). De RVZ (Raad voor Volksgezondheid & Zorg) deed al een dringende oproep aan de overheid om de komst van het PGD te stimuleren. Het PGD is een aanvulling op het EPD van zorgaanbieders en bevat ‘kopieën’ van medische gegevens die verspreid bij verschillende zorginstellingen aanwezig zijn. De patiënt bepaalt welke gegevens in het PGD worden overgenomen én welke behandelaars dit mogen inzien. Hij verzamelt, beheert en deelt deze informatie en krijgt op die manier meer controle over zijn gezondheidsgegevens. ChipSoft loopt hierop vooruit.

  Bij de ontwikkeling van HiX (ons EPD) was communicatie met en via een PGD een van de speerpunten, waardoor onze software klaar is voor de PGD-initiatieven die momenteel op het punt van doorbreken staan. Of het nu gaat om het automatisch overnemen van thuismeetgegevens uit het PGD naar het EPD of het opvragen van een gezondheidssamenvatting uit het PGD: u weet zeker dat de gegevensuitwisseling tussen HiX en het PGD van de patiënt veilig en efficiënt verloopt.


  Voordelen voor het oprapen

  U hoeft niet te wachten op het PGD om patiënten deelgenoot te maken van hun behandeltraject. Veel zorginstellingen zetten ons digitale patiëntenportaal al met veel succes in. De patiënten juichen een actievere rol toe, de overheid stimuleert dit en de voordelen - meer service en meer efficiëntie - liggen voor u als zorgverlener voor het oprapen. ChipSoft denkt graag mee welke tools voor uw zorginstelling het meest geschikt zijn om de patiënt te promoveren tot partner.


  MijnMMC wint cliëntenjaarprijs

  Máxima Medisch Centrum (MMC) in Eindhoven stelde als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland het EPD open voor haar patiënten. Daarvoor heeft het een onderscheiding gekregen van de cliëntenraad, bestuur medische staf en verpleegkundige adviesraad. Zij riepen het patiëntenportaal MijnMMC - gebaseerd op het patiëntenportaal van ChipSoft - uit tot het meest patiëntgerichte idee. Maandelijks loggen zo’n 2500 mensen in met hun persoonlijke DigiD om hun medisch dossier in te zien en worden ruim 500 elektronische poli-afspraken gemaakt. Staflid van de ‘Information Security Board’ Thilo Mohns is blij dat het patiëntenportaal breed wordt gedragen binnen MMC. “Onze patiënten zijn nu ook buiten het ziekenhuis veel meer betrokken bij hun eigen zorgproces.”


  AVL-patiënt enthousiast over portaal

  Het aanbieden van een interactief patiëntenportaal bevordert de informatievoorziening tijdens het behandelproces. Ook kan het een belangrijke bijdrage leveren aan de ondersteuning van fysieke activiteiten. Dat heeft een pilotonderzoek onder ruim zestig borst- en longkankerpatiënten van het Antoni van Leeuwenhoek aangetoond.
  De patiënten waarderen het patiëntenportaal MijnAVL - gebaseerd op het patiëntenportaal van ChipSoft - met een 7.7. Ze zijn enthousiast over het feit dat alle voor hen relevante informatie op één plaats is terug te vinden.
  Kijk voor meer onderzoeksresultaten op www.avl.nl.


  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd