• De zekerheid hebben dat geleverde zorg wordt gedeclareerd. Tijdig, juist, volledig en volgens de meest actuele wet- en regelgeving. Het financiële team van ChipSoft zorgt dat elke zorginstelling van zo’n onbezorgde financiële afhandeling kan genieten. “Wij volgen als team alle ontwikkelingen in ons vakgebied en speuren continu naar manieren om de registratiedruk voor onze klanten verder te verlagen”, vertelt teamleider Victor van der Hoeven.


  De zorg wordt voortdurend geconfronteerd met nieuwe wetten en regels op financieel gebied. Dit leidt vaak tot veranderingen voor het registreren en declareren van medische behandelingen. Voor een zorginstelling is het bijna niet te doen om zonder hulp adequaat op al die (naderende) veranderingen in te spelen. Teamleider Financieel Victor van der Hoeven legt uit dat ChipSoft deze werkzaamheden voor veel zorginstellingen al decennialang succesvol uit handen neemt. “Wij brengen de naderende veranderingen niet alleen in kaart, maar reiken ook een oplossing op maat aan. Onze specialisten zijn hier dag in, dag uit met volle overgave mee bezig.”


  Impact op werk

  “Veranderingen in de wet- en regelgeving hebben impact op de facturatieprocessen binnen zorginstellingen”, licht Van der Hoeven toe. Als voorbeeld noemt hij de taakherschikking, de aangepaste regelgeving rond kaakchirurgie en de afwijkende facturatieplichten in de jeugdzorg. “Verder is bijvoorbeeld sinds medio 2015 de ICD-10 code verplicht op de factuur. Ook stellen zorgverzekeraars specifieke eisen aan de facturatie van de geleverde zorg aan patiënten die verzekerd zijn via zogenaamde budgetpolissen. Wij zijn in een vroegtijdig stadium op de hoogte van dit soort veranderingen en de gevolgen daarvan. We zorgen dat de software ter ondersteuning van wijzigingen in wet- en regelgeving altijd voortijdig wordt uitgeleverd, zodat onze klanten daarmee kunnen testen en zo nodig met simulatieruns de impact van nieuwe regelgeving vroegtijdig kunnen analyseren.”

  Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de markt, werkt ChipSoft intensief samen met alle organisaties die een rol spelen bij het vaststellen en uitwerken van wet- en regelgeving. We participeren actief in bestaande overlegstructuren zoals die van DBC Onderhoud en Vektis om de door beleidsmakers bedachte wet- en regelgeving zo goed mogelijk inpasbaar te maken en te ondersteunen via onze software. Welke veranderingen zijn op komst en wat houden de wijzigingen exact in? De overleggen dragen ertoe bij dat onze software gegarandeerd up-to-date is.


  Ruimte voor interactie

  Het veelvuldige contact met de financiële zorgprofessionals binnen zorginstellingen is minstens zo belangrijk, benadrukt Van der Hoeven. “Waar lopen zij tegenaan? Welke vragen, opmerkingen en suggesties hebben de gebruikers? Die input is ontzettend belangrijk om onze software verder te kunnen verbeteren. We zitten regelmatig met klanten om tafel en houden bijeenkomsten waar ze alle ruimte krijgen voor vragen, opmerkingen en suggesties. Een bekend voorbeeld is het Financieel Seminar, waarbij onze specialisten laten zien met welke veranderingen zorginstellingen in het nieuwe kalenderjaar rekening moeten houden.”

  “Minimale registratiedruk is een van de belangrijkste uitgangspunten bij de ontwikkeling van onze financiële oplossingen”, vervolgt Victor van der Hoeven. “Door automatisch gegevens af te leiden die relevant zijn voor de financiële afhandeling, hoeven gebruikers bijvoorbeeld niet actief op zoek naar deze informatie. Zo bevat de software talloze drukverlagende handigheden. Daarnaast zorgen ingebouwde controleslagen ervoor dat gegevens niet kunnen worden ‘vergeten’. Zodra wet- en regelgeving een softwareverandering vereisen, nemen we al die aspecten meteen weer onder de loep.”


  Sneller inzicht

  ChipSoft biedt zorginstellingen ook een extra sterke uitgangspositie in de onderhandelingen met onder meer zorgverzekeraars. Verwachte resultaten zijn op ieder gewenst moment inzichtelijk. Zo is via de volledig geïntegreerde pre-grouper al vóór aanlevering aan de landelijke grouper zichtbaar tot welke zorgproducten een declaratieset leidt. Daarnaast bieden we rapportagesuits om de financiële informatie nog inzichtelijker te maken.

  Met de software van ChipSoft staat uw zorginstelling niet voor verrassingen en beschikt u over een onbezorgde financiële afhandeling. Geen zorgen of veranderende wet- en regelgeving tijdig in uw software is verwerkt, maar de zekerheid dat uw leverancier dit voor u regelt. Volledig afgestemd op uw situatie en uw wensen. Ook dát is partnerschap.


  Ruime ervaring

  ChipSoft heeft al decennia ervaring met het automatiseren van declaratiestromen. We ondersteunen de financiële afhandeling voor de complete zorgketen. Van ziekenhuizen en psychiatrische inrichtingen tot thuiszorgorganisaties en paramedische zorgverleners. Doordat de volledige financiële administratie binnen onze software is ingericht volgens de Nederlandse wet- en regelgeving, voldoen al onze klanten automatisch aan alle actuele facturatiestandaarden. Zij beschikken bovendien over een veelvoud aan intelligente functionaliteiten om de declaratiestromen voor geleverde zorg te optimaliseren.


  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd