​Financiële administratiehttps://www.chipsoft.nl/oplossingen/225/Financiele-administratie​Financiële administratie

 

 

​Financiële administratiehttps://www.chipsoft.nl/oplossingen/225/Financiele-administratie​Financiële administratie

HiX ondersteunt de volledige financiële administratie van uw zorgorganisatie. Doordat HiX nauwkeurig is toegespitst op de Nederlandse processen, wetten en regels, voldoet u altijd automatisch aan de actuele facturatiestandaarden. Ook als deze veranderen.

Financiële administratie binnen HiX

Met HiX voldoet uw financiële software altijd aan de laatste wet- en regelgeving. Bovendien beschikt u over een veelvoud aan intelligente functionaliteiten om declaratiestromen te optimaliseren.

Pre-grouper

Door de groeiende druk op liquiditeit hebben veel zorginstellingen de behoefte om, nog voordat er definitief gedeclareerd wordt, inzicht te verkrijgen in de te verwachten resultaten. HiX maakt het mogelijk om dit op ieder gewenst moment inzichtelijk te maken. Zo kan bijvoorbeeld gebruikgemaakt worden van de volledige geïntegreerde eigen grouper, waarmee voor aanlevering aan de landelijke grouper al inzichtelijk kan worden gemaakt tot welke zorgproducten een declaratieset zal leiden. Hierdoor komt u als organisatie niet onverhoopt voor verrassingen te staan.

HiX helpt u bovendien de registratiedruk te verlagen. Door automatisch gegevens af te leiden die relevant zijn voor de financiële afhandeling, hoeven uw medewerkers niet actief op zoek naar informatie. Ingebouwde controleslagen zorgen dat er geen gegevens worden 'vergeten'. Daardoor kan er tijdig, juist en volledig gedeclareerd worden.

DBC en onderhanden werk

Door intensieve samenwerking met (landelijke) organisaties zijn naderende veranderingen vroegtijdig bij ons bekend. Zijn er wetswijzigingen op komst? Wij bouwen ze direct in de software, zodat u hier meteen over beschikt zodra de wijziging van kracht is. Ook wijzigingen die gerelateerd zijn aan de wet- en regelgeving verwerken wij in de software. Denk aan aanpassingen aan DBC Services, VECOZO Machtigingenportaal, Vektis-declaratiestandaarden, OHW Grouper, et cetera. Hiermee nemen we uw zorgen omtrent het declaratieproces weg en kunt u zich volledig richten op het zorgproces.

DOT

ChipSoft heeft ruim 30 jaar ervaring met het automatiseren van declaratiestromen. Dat begon met de declaratie van verrichtingen, daarna van Diagnose-Behandelcombinaties (DBC's) en inmiddels ondersteunt ChipSoft de DBC's Op weg naar Transparantie (DOT).

Alle factuurstromen

Om ook de samenwerking in de keten optimaal te ondersteunen, zijn ook de declaratiestromen voor onder meer kraamzorg, eerstelijns verloskunde, eerstelijns paramedische zorg, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen en thuiszorg volledig geïntegreerd in HiX.

Uw voordelen

• Meerdere factuurstromen in 1 systeem, zowel voor de Cure als Care
• Multibedrijven; meerdere administratieoplossingen in 1 HiX
• Alle declaratiestandaarden worden ondersteund
• Eenvoudige import-/exportfunctionaliteiten.
• Eenmalige vastlegging van zorgactiviteiten bij de bron
• Uitgebreide rapportagemogelijkheden vanuit HiX, al dan niet in combinatie met geïntegreerde datawarehouse-oplossingen.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl 

GP0|#ba2a74a1-70df-43bb-bae0-5ec74bd33705;L0|#0ba2a74a1-70df-43bb-bae0-5ec74bd33705|Financieel;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637

 Related Items

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd