• Zou Max op het circuit óók uitblinken met vier verschillende banden en een verouderde motor? Onmogelijk. Op wat voor banden en met welke motor haalt uw GGZ-cliënt de eindstreep van zijn behandeling? Met sterk teamwork en een goede pitstop rijdt hij in een toptijd weer gezond over de finish.


  Tijdens die pitstop stapt uw cliënt in HiX, het EPD van ChipSoft. Daarmee zorgt u dat uw cliënt de komende jaren achter het stuur zit van de succesvolste Formule 1-wagen. Hij wordt bijgestaan door een heel team in de pitstraat (uw GGZ-organisatie), gecoacht via de boardradio (eConsults) en rijdt daardoor zo strak en snel mogelijk over het circuit (zorgpad) dat voor hem of haar is uitgestippeld. Uiteindelijk komt de cliënt succesvol over de eindstreep. Dit succes wordt met grote vreugde gadegeslagen door de teambaas (raad van bestuur) en straalt af op de gehele organisatie. Een ideaal scenario, maar alles valt of staat met een sterk team in de pitstraat en een innovatieve wagen waarvan de basis klopt. Met HiX laat u cliënten in de winnende racewagen rijden.


  Sterke basis voor toekomst

  Als ‘teambaas’ heeft u met HiX de zekerheid van een compleet en innovatief EPD dat de zorg-, werk- en financiële processen rondom de cliënt geautomatiseerd ondersteunt. Bovendien garandeert HiX een sterke basis voor de verdere verbetering van zorgverlening, gezonde bedrijfsvoering en de transparante onderbouwing voor het maken van afspraken met zorgverzekeraars en gemeenten. 


  Eén gezamenlijke database

  Die basis is zo sterk, doordat alle zorggerelateerde gegevens in één database worden opgeslagen en beheerd. Dat stelt u in staat een beheersbare set aan functionaliteiten, beslisregels, autorisaties en werkprocessen beschikbaar te stellen aan verschillende gebruikers. Denk aan uw eigen team van behandelaars maar ook aan cliënten, ketenpartners of systemen van derden. In deze database, die optimale gegevensuitwisseling met ketenpartners faciliteert, is een schat aan informatie beschikbaar via dasboards, analysetools, kubussen, overzichten aan zorgverleners, management en directie. Doordat alles in één database staat, is ook het beheer relatief eenvoudig. 


  Rolgerichte tools

  Iedere zorgverlener beschikt over een eigen, rol- en contextgerichte view op de cliënt/database. De behandelaar krijgt dus in eerste instantie alleen de registratiemogelijkheden en naslag aangeboden die voor hem relevant zijn in. Daarbij geldt tevens het principe ‘eenmalig registreren, meervoudig gebruik’. Alles wat de behandelaar over de cliënt op zijn pc, smartphone of tablet registreert, kan door de overige zorgverleners van het multidisciplinaire team worden hergebruikt. De registraties nemen weinig tijd in beslag, omdat behandelaars gestructureerd ondersteund worden  (ook gekoppeld aan DSM-5) en veelgebruikte teksten versneld kunnen invoeren.


  Doelmatiger zorgen

  Overheden en verzekeraars stellen steeds hogere eisen aan de GGZ. De rode draad: zorg moet doelmatiger. Met HiX verhoogt u de doelmatigheid van uw zorg. Belangrijke factor daarbij zijn zorgpaden. Daarmee stippelt u eenvoudig een resultaatgerichte weg uit voor de cliënt, inclusief alle afspraken, online opdrachten en evaluatiemomenten. Daarbij biedt HiX u de flexibiliteit om eenvoudig een ander pad in te slaan als het ziektebeeld en de behandeling van de cliënt worden bijgesteld. Ook de ROM-metingen zijn in de zorgpaden verwerkt. Die kunt u de cliënt tijdens zijn aanwezigheid laten invullen, maar u kunt hem of haar ook automatisch een sms/notificatie sturen dat de ROM-lijst in het portaal klaarstaat. De ingevulde lijst maakt vervolgens direct deel uit van het EPD en kan vervolgens worden aangeleverd.


  Sneller en beter over de eindstreep

  De verwachting is dat GGZ-cliënten steeds vaker vanuit hun thuissituatie worden geholpen. Dat vraagt, naast mobiele ondersteuning van ambulante zorgverleners, om meer en betere online ondersteuning van de cliënt en zijn mantelzorger. Daarmee geeft u de cliënt meer het stuur in handen. Die kan onder meer online afspraken maken, het dossier inzien, online opdrachten maken, beeldbellen en econsults aanvragen. Als organisatie kunt u zorgen voor het sterkste team en de sterkste ‘racewagen’. Op naar een snellere en gezonde finish!


  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd