• HiX is een flexibel en geïntegreerd EPD dat rijkelijk voorzien is van functionaliteiten voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).


  Eerste lijn

  De eerstelijnszorg in de GGZ heeft een belangrijke maatschappelijke functie. Ter ondersteuning van multidisciplinaire zorg in de eerste lijn biedt ChipSoft met HiX een EPD waarmee diverse zorgactoren optimaal en veilig samenwerken. Het volledig in HiX geïntegreerde zorgverlenersportaal maakt dit mede mogelijk.

  Daarnaast kan de patiënt actief deelnemen aan zijn zorgproces dankzij het geïntegreerde patiëntenportaal van HiX. Via het portaal kan de patiënt een dagboek bijhouden, vragenlijst invullen, afspraken maken, et cetera.  De zorgverlener (met een behandelrelatie) kan deze gegevens meteen inzien.


  Psychiatrisch ziekenhuis en psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis (PAAZ)

  HiX biedt de zorgverlener alle tools voor GGZ op maat en op locatie van de patiënt. Men zet eenvoudig een compleet zorgprogramma uit op maat van de patiënt. HiX neemt de zorgverlener werk uit handen met werkproces- en beslissingsondersteuning, en zorgt ervoor dat de processen steeds voldoen aan de vigerende wet- en regelgeving.

  De zorg vindt plaats op locatie in die zin dat de patiënt via het geïntegreerde patiëntenportaal een zorgprogramma met blended care volgt, dossierinzage heeft, eigen afspraken beheert, en op maat geïnformeerd wordt. Daarnaast wordt de ambulante medewerker mobiel ondersteund en worden samenwerking en gegevensuitwisseling met betrekking tot de patiënt volledige gefaciliteerd binnen HiX.

  Tegelijkertijd ondervindt de zorgverlener met HiX de voordelen van een geïntegreerd EPD waarin alle somatische, medische en psychiatrische patiëntinformatie bij elkaar staat en waarin de psychiatrische informatie afgeschermd wordt voor de rest van het ziekenhuis. Dit betekent dat u op patiëntveilige wijze de volledige psychiatrische zorg verleent, met bescherming van de privacy van de patiënt.


  Meer weten?

  Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd