• Vanuit de regionale benadering en het samenwerken rondom de patiënt is er in de markt meer en meer behoefte aan passende zorg. Zorg die bij de patiënt past (in de vorm van een individueel zorgplan), zorg die  gepast is (dus noodzakelijk en niet overbodig) en voldoet aan de stand van de wetenschap/praktijk. Bij de opzet van onze eerstelijns propositie houden we rekening met deze uitgangspunten.


  In de tweedelijn hebben we een aantal klanten die werken op basis van horizontaal toezicht;

  ‘Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de zorgverzekeraars en een zorgaanbieder die steunt op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Horizontaal Toezicht richt zich op de rechtmatigheid van de zorguitgaven. Dit gaat enerzijds over correct registreren en declareren en anderzijds over gepast gebruik van zorg.’ (bron: www.horizontaaltoezichtzorg.nl)

  Op basis van deze ervaring in het HiX-platform hebben we functionaliteit gemaakt waarmee ten eerste consulten correct geregistreerd en gedeclareerd worden. Daarnaast wordt op basis van een volledige integratie met de richtlijnen van het Nederlandse Huisartsen Genootschap het gepast gebruik ondersteunt. Met de vernieuwde consultvoering wordt de huisarts proactief ondersteund bij het registreren van het consult en daarmee kunnen we dus ook aantonen dat het voor de patiënt passende zorg is.


  Wat betekent dit?

  In 2019 komen er nieuwe betaaltitels voor ‘Organisatie en Informatisering’. Het is de angst van veel zorgverleners dat er, net zoals de beginjaren van de ketenzorg, er enorme wildgroei ontstaat bij verzekeraars aan controle achteraf. Allerlei verschillende lijsten, discussie over de vergoeding, cash-flow problemen, enzovoorts. Door aan de bron passende zorg te leveren willen wij het vertrouwen tussen de patiënt, de zorgverleners en verzekeraars ondersteunen.


  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd