HiX voor de GGZ, Psychiatrie en Forensische zorghttps://www.chipsoft.nl/oplossingen/347/HiX-voor-de-GGZ-Psychiatrie-en-Forensische-zorgHiX voor de GGZ, Psychiatrie en Forensische zorg

 

 

HiX voor de GGZ, Psychiatrie en Forensische zorghttps://www.chipsoft.nl/oplossingen/347/HiX-voor-de-GGZ-Psychiatrie-en-Forensische-zorgHiX voor de GGZ, Psychiatrie en Forensische zorg

HiX is een flexibel en totaal geïntegreerd EPD dat rijkelijk is voorzien van functionaliteiten voor de Geestelijke gezondheidszorg en Ziekenhuispsychiatrie, Forensische Zorg.

Geestelijke gezondheidszorg


HiX biedt veel mogelijkheden tot ondersteuning van u en uw cliënt in doelmatige geestelijke gezondheidszorg dichtbij. Doelmatig doordat u op eenvoudige wijze een compleet zorgprogramma uitzet voor uw cliënt, werk uit handen neemt bij uw behandelaren door werkproces- en beslisondersteuning, altijd voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving en in control bent door de geïntegreerde BI.

Dichtbij doordat uw cliënt door middel van het in HiX geïntegreerde cliëntenportaal het zorgprogramma met blended care volgt, volledig dossierinzage heeft, eigen afspraken managed, op maat geïnformeerd wordt, online behandelprogramma volgt, dagboek bijhoudt, ROM-formulier invult et cetera. En dichtbij doordat uw ambulante medewerker mobiel ondersteund wordt en de samenwerking en  gegevensuitwisseling t.b.v. de cliënt’s zorgreis en -kring op veilige en volledige wijze gefaciliteerd wordt.


Ziekenhuispsychiatrie

Ter ondersteuning van multidisciplinaire zorg aan patiënten met somatische en psychiatrische klachten, biedt ChipSoft met HiX een EPD, waarin multidisciplinair samengewerkt wordt met andere specialismen en diagnostische- & medische disciplines binnen het ziekenhuis. Tegelijkertijd heeft u met HiX de voordelen van een geïntegreerd EPD waarin u alle somatische, medische en psychiatrische patiëntinformatie bijeen heeft én een EPD waarin de psychiatrische informatie een mate van afscherming voor de rest van het ziekenhuis heeft, dat past bij het beleid. Dit betekent dat u op volledige en patiëntveilige wijze zorg verleent, met behoud van de juiste mate van privacy voor de patiënt.


Forensische Zorg

De forensische geestelijke gezondheidszorg heeft een belangrijke maatschappelijke functie in het bijdragen aan een meer veilige samenleving. Om behandeling van forensische patiënten adequaat te ondersteunen heeft ChipSoft met HiX een volledig integraal en veilig EPD waarmee er goed samen gewerkt wordt tussen ketenpartners, eenmalig informatie geregistreerd wordt welke breed en eenvoudig gebruikt wordt, de behandelaar geholpen wordt in de informatievoorziening van het behandeltraject en de patiënt meer betrokken is in eigen herstel.

 

Hoe de juiste software de professionals van De Forensische Zorgspecialisten ondersteunt. 


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl

GP0|#1a2921e6-7966-4d77-9b07-022a0c6ab4a7;L0|#01a2921e6-7966-4d77-9b07-022a0c6ab4a7|GGZ, Psychiatrie en FZ;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#2dd18bb4-b418-4337-bdeb-95402e8b5c50;L0|#02dd18bb4-b418-4337-bdeb-95402e8b5c50|GGZ;GP0|#2af1360c-aac2-4668-8881-36d7564ebab5;L0|#02af1360c-aac2-4668-8881-36d7564ebab5|Ziekenhuispsychiatrie;GP0|#02ddd307-8ec4-4cd7-9e34-c134964dbbda;L0|#002ddd307-8ec4-4cd7-9e34-c134964dbbda|Forensische zorg

 Related Items

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd