• Ziekenhuizen hebben met HiX een totaaloplossing: alle behandel- en registratieprocessen sluiten naadloos op elkaar aan in het gebruiksvriendelijke EPD. Het onderscheidt zich door zijn omvang, verregaande ondersteuning en veilige samenwerkingsmogelijkheden.


  Multidisciplinaire workflowondersteuning

  De basis van HiX bestaat uit één dossier per patiënt waarop elke zorgverlener een specifieke view heeft, aangepast aan zijn rol en functie. Functionaliteiten en informatie zijn afgestemd op de gebruiker. De standaard content zorgt voor een optimale ondersteuning van elke afdeling en elk specialisme.

  Gegevens worden geregistreerd aan de bron en over de grenzen van de verschillende afdelingen heen gedeeld.


  Ziekenhuizen aan het woord

  Zowel in België als in Nederland heeft ChipSoft een ongeëvenaard track-record wat betreft ziekenhuisbrede implementatietrajecten. De projecten worden steeds conform de vooraf opgestelde planning en binnen budget voltooid.

  In dit filmpje vertellen klant-ziekenhuizen zelf hoe zij de implementatie hebben ervaren en hoe ze werken met HiX.


  Samenwerking

  De zorg kent een stapsgewijze vorming van netwerken. HiX kan perfect worden ingezet in samenwerkingsverbanden, zelfs als die nog in transitie zijn. De informatieveiligheid en de autonomie van elke individuele zorginstelling worden daarbij steeds bewaakt.

  Het ophalen van EPD-gegevens is allereerst mogelijk via de Hubs en Metahub. Daarnaast biedt ChipSoft eigen oplossingen die uiteenlopende samenwerkingsvormen ondersteunen. Denk hierbij onder meer aan het Zorgverlenersportaal en het Zorgplatform.


  Patiëntparticipatie

  Via het Patiëntenportaal krijgen patiënten een rol toebedeeld in hun behandeling. Ze kunnen onder andere gegevens en beelden uit hun dossier inzien en informatie afgestemd op hun behandeling nalezen. Thuismetingen worden automatisch ingeladen in hun dossier.

  HiX bevat een uiterst innovatief en volledig Patiëntenportaal met onder andere ook functionaliteit voor eConsult en chatbot.


  mHealth

  Mobiele applicaties dragen bij tot de continue beschikbaarheid van de nodige gegevens. Daarom biedt ChipSoft onder meer aangepaste apps voor de specialist, de verpleegkundige en de medewerker op de sterilisatieafdeling. Alle oplossingen zijn geïntegreerd in het EPD. Zo is het patiëntendossier steeds volledig en up-to-date.


  Efficiëntie

  Dankzij gestroomlijnde registratieprocessen en een efficiënte consultvoering legt de arts met minimale handelingen alle benodigde gegevens en vervolgacties vast.

  Als totaaloplossing is HiX de perfecte tool om dicht bij de bron de inzet van resources te optimaliseren. Ingebouwde oplossingen voor capaciteitsmanagement brengen vraag en aanbod in evenwicht.


  BMUC

  HiX beantwoordt aan alle criteria van de BMUC. Bovendien zijn er integraties met platformen zoals Vitalink, Recip-e, eBirth, UREG, Vaccinet... Zorgverleners hoeven daardoor steeds minder uitstapjes uit het EPD te maken.


  Kwaliteit en certificering

  ChipSoft voldoet aan strenge kwaliteits- en veiligheidsnormen waaronder ISO 13485 en de Medical Device Directive 93/42/EEC klasse IIb. Daarenboven kunnen haar zorgpartners rekenen op ondersteuning bij het behalen van internationale certificeringen zoals JCI en NIAZ.


  Meer weten?

  Deze pagina geeft slechts een impressie van onze omvangrijke zorg-ICT. Indien u interesse heeft in de oplossingen van ChipSoft of een demonstratie wenst aan te vragen, kunt u contact opnemen via communicatie@chipsoft.be.

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd