• ​HiX is waar zorg is. En die zorg begint meestal met een bezoek aan de huisarts. Vandaar dat HiX optimale ICT-ondersteuning biedt aan huisartsenpraktijken, huisartsenposten en ketenzorg. Daarbij faciliteert het de samenwerking met de zorgverleners rondom de patiënt door gegevensuitwisseling met onder andere apotheken, ziekenhuizen, verpleging en verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatiecentra en de GGZ. Hierdoor biedt HiX een regionale functie.


  HiX in de huisartsenpraktijk

  Met HiX beschikken huisartsen over een intelligent HIS waarin zij hun consulten efficiënt en gestructureerd vastleggen volgens de SOEP-systematiek. Daarbij krijgen zij hulp van HiX door de integratie van alle standaarden en formularia. Eenmaal vastgelegde gegevens worden hergebruikt, waardoor dubbele registraties tot het verleden behoren en indicatoren vrijwel moeiteloos kunnen worden aangeleverd.

  De gebruiksvriendelijkheid van HiX stelt huisartsen in staat gelijktijdig een consult te registreren en belangrijke patiëntgegevens in te zien. Bijvoorbeeld door het gebruik van het 'split screen' kunnen metingen en uitslagen worden ingezien zonder de consultregistratie te verlaten. Op deze manier is het totaalbeeld van de patiënt altijd in één oogopslag duidelijk.

  In onderstaande video vertellen de huisartsen van De 1e Lijn over de meerwaarde van HiX voor hun praktijk.

   


  HiX voor de huisartsenpost

  Het zorgproces op de huisartsenpost (HAP) wordt ook ondersteund door HiX. Bovenop de gebruikelijke innovatieve oplossingen biedt het de triagist handige tools om efficiënt de NTS-triage te doorlopen en op basis van de verkregen urgentie met één klik op de knop een afspraak vast te leggen.

  Voor het beste overzicht van bezoekende patiënten beschikken de zorgverleners over een handige interactieve plattegrond van de huisartsenpost. Op deze 'map' is in één oogopslag inzichtelijk waar elke patiënt zich bevindt en met welke zorgvraag en urgentie zij de huisartsenpost bezoeken. Door gebruik te maken van drag-and-drop worden actuele doorlooptijden bijgehouden.


  Keteninformatiesysteem (KIS)

  Via een geïntegreerd portaal biedt HiX huisartsen de ideale tools om ketenzorg te optimaliseren en de samenwerking met ketenpartners in de regio te intensiveren. Elke behandelaar - van de huisarts, praktijkondersteuner, diëtist tot en met internist en paramedici - kan dan direct in het dossier van de patiënt werken.

  Alle relevante actuele en historische patiëntinformatie is 7x24 bekend bij elke geautoriseerde behandelaar en alles is hierbij gewaarborgd. Denk aan patiëntgegevens, vragenlijsten, medicatie en het ondersteunen van de processen en de administratie. Door HiX als KIS in te zetten, verbetert de samenwerking en worden de overdrachten efficiënter en veiliger.


  Patiënt in de regie

  Patiënten laten we optimaal participeren in hun zorgproces. Dit neemt zorgverleners werk uit handen, terwijl patiënten het als een waardevolle service ervaren als ze online meer zorgtaken zelf kunnen uitvoeren. Door het koppelen van het patiëntenportaal aan de praktijkwebsite kunnen patiënten zelf afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen, metingen invoeren en contact hebben met hun huisarts via een eConsult. Alvast meer weten over het patiëntenportaal? Lees het in de veelgestelde vragen over het patiëntenportaal.


  Samenwerking met apotheek

  Huisartsen die intensief samenwerken met een apotheek die ook door HiX wordt ondersteund, verhogen de patiëntveiligheid doordat zij bijvoorbeeld direct zien wanneer 'hun' apotheker een allergie heeft geregistreerd in het dossier van de patiënt. Beide partijen beschikken direct over de voor hen relevante patiëntgegevens.


  Geïntegreerd werken in de 1e lijn

  Zorgverleners werken steeds meer samen. Soms omdat ze in samen op één locatie werken, maar vaak ook vanuit regionaal verband. Het delen van informatie is daarbij essentieel. HiX biedt de mogelijkheid om geïntegreerd te weken: zorgverleners samen maken gebruik van één database met patiënten, uiteraard na toestemming van de patiënt en met in acht name van alle wet- en regelgeving. Op die manier kunnen huisarts en apotheek samenwerken in één HiX omgeving, maar bijvoorbeeld ook huisarts en ziekenhuis: van losse praktijken tot en met één regionaal dossier. Geen koppeling maar écht geïntegreerd werken: HiX is volledig schaalbaar en in te richten op elke specifieke vorm van samenwerking.

   

  Ervaren migratiespecialist

  Als marktleider op het gebied van zorg-ICT heeft ChipSoft jarenlange ervaring met het veilig en nauwkeurig overzetten van gegevens uit allerlei ICT-systemen naar HiX. Ook voor uw praktijk hebben wij een plan van aanpak klaarliggen.


  Meer weten?

  Bekijk alvast of uw vraag in onze veelgestelde vragen voor de huisarts of veelgestelde vragen voor doktersassistenten en praktijkondersteuners wordt beantwoord.

  Contact opnemen? Mail ons

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd