• ​De eerstelijnszorg vormt een onmisbare schakel in het zorgproces van de patiënt. HiX ondersteunt daarom verschillende actoren zoals huisartsen, thuisverpleging en kinesisten optimaal. Met behulp van innovatieve tools wisselen zij eenvoudig informatie uit met elkaar én met de patiënt.

  Met HiX beschikken huisartsen over een intelligent huisartsinformatiesysteem (HIS) waarin zij hun consulten efficiënt en gestructureerd vastleggen volgens de SOEP-methodiek. Alle standaarden en formularia zijn geïntegreerd waardoor de verslaglegging vlot verloopt. Daarnaast kunnen artsen dankzij het 'split screen' eenvoudig patiëntgegevens zoals metingen en uitslagen raadplegen terwijl ze een consult vastleggen. Van zodra de huisarts gegevens vastlegt, worden deze bovendien automatisch hergebruikt waardoor dubbele registraties vermeden worden en collega's deze informatie niet opnieuw hoeven uit te vragen bij de patiënt. Via koppelingen met digitale overheidsplatformen als de Hub, Vitalink en eHealthBox kan de arts vanuit HiX ook meteen de beschikbare gegevens ophalen van een nieuwe patiënt.


  Zorgverlenersportaal

  Via het Zorgverlenersportaal van ChipSoft hebben naast huisartsen ook de andere eerstelijnszorgverleners toegang tot het dossier van de patiënt. Op deze manier beschikt elke betrokken zorgverlener steeds over zowel de historische patiëntgegevens als de meest recente informatie over de patiënt. Denk hierbij aan diagnoses, medicatie en onderzoeksresultaten. ChipSoft bevordert zo een patiëntveilige, efficiënte informatieoverdracht en een optimale samenwerking tussen de verschillende zorgverleners binnen de eerste lijn.


  Patiëntenportaal

  Patiënten vragen steeds meer inspraak in hun zorgproces. Het Patiëntenportaal van ChipSoft biedt hen de mogelijkheid om online diverse zorgtaken zelf uit te voeren. Ze kunnen er onder andere afspraken inplannen, herhaalrecepten aanvragen en metingen invoeren, maar ook zorgverleners contacteren via het eConsult. Patiënten vervullen zo niet alleen een actieve rol in hun zorgproces, ze nemen zorgverleners ook werk uit handen. Daarnaast kunnen zorgverleners via hetzelfde portaal patiënten contacteren en hen bijvoorbeeld vragenlijsten en voorlichtingsmateriaal bezorgen. De beantwoording van de vragenlijsten is meteen zichtbaar in het dossier van de patiënt.


  Meer weten?

  Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd