• ​Revalidatiecentra vinden in ChipSoft een partner die veel meer biedt dan louter dossiervoering. Onze totaaloplossing HiX ondersteunt de samenwerking tussen alle betrokkenen disciplines met een geïntegreerd dossier.


  Multidisciplinair dossier

  HiX is een compleet multidisciplinair elektronisch patiëntendossier (EPD). De revaliderende patiënt heeft in HiX één dossier, waarin elke zorgverlener eenvoudig bevindingen, (sub)doelen en andere gegevens zoals allergieën en medicatie vastlegt. Deze gegevens zijn bovendien meteen beschikbaar voor alle betrokken collega's, zodat iedereen steeds op de hoogte is van de actuele toestand van de patiënt.

  Elke zorgverlener heeft een rolspecifieke view in HiX. Dit betekent dat het dossier gefilterd wordt op basis van rol en functie: fysiotherapeuten hebben inzage in de voor hen bestemde trainingsschema's, de klinimetrie is afgestemd op het specialisme van de ingelogde gebruiker...


  Efficiëntiewinst

  HiX stroomlijnt de revalidatiezorg met behulp van een efficiënte planning, registratie, verslaglegging, en financiële afhandeling. Bovendien kunnen revalidatieprofessionals het EPD via mobile devices raadplegen, zodat ze steeds op de hoogte zijn van de nieuwste informatie.

  Bij het plannen boekt de zorgverlener met HiX een flinke tijdswinst. De planner hoeft dankzij de intelligente planningstool niet meer te puzzelen met verschillende agenda's. HiX maakt het eenvoudig een standaard- of gepersonaliseerd behandelplan uit te zetten,  maar ook bijvoorbeeld voor meerdere patiënten tegelijk een oefensessie vast te leggen, waarbij de benodigde resources zoals fietsen en zwembad meteen gereserveerd worden.


  Overleg

  Revalidatieprofessionals hebben met HiX alle tools ter beschikking om optimaal samen te werken met zorgaanbieders over het hele zorgtraject. De mogelijkheden voor team- en behandelcommunicatie zijn legio.

  Wanneer een teamoverleg gepland is, bereiden de verschillende zorgverleners dit individueel voor in het dossier van de patiënt. Tijdens het overleg presenteert HiX alle bevindingen van de verschillende behandelaars in één scherm, waarin ook de gezamenlijke conclusies kunnen worden vastgelegd.


  Meer weten?

  Neem voor meer informatie contact op met communicatie@chipsoft.be.

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd