• HiX ondersteunt het proces van de forensische zorg met een gebruiksvriendelijk elektronisch cliëntendossier (ECD). Als zorginstelling voldoet u altijd aan de huidige wet- en regelgeving en wordt u optimaal ondersteund in de financiële afhandeling.


  Geïntegreerd ECD

  HiX biedt een unieke, geïntegreerde totaaloplossing. Hierdoor werkt u met alle betrokken zorgverleners in hetzelfde dossier en is iedereen altijd perfect op de hoogte van elkaars bevindingen. In het ECD is het 'enkelvoudige vastlegging, meervoudig gebruik'-principe gewaarborgd, waardoor registratielasten tot een minimum worden beperkt en deze tijd ingezet kan worden voor zorg voor de cliënt.

   

   


  Wetten en regels

  HiX voldoet altijd aan de landelijke financiële regelgeving voor alle gangbare financieringsvormen, waaronder de DBBC's systematiek, de Forensische Langdurige Zorg (ZZP) en Forensische Extramurale zorg (EMZ) systematiek.

  Doordat het elektronisch cliëntendossier voor de forensische zorg ook op juridisch vlak optimale ondersteuning biedt en ChipSoft altijd de geldende wet- en regelgeving automatisch in HiX verwerkt, beschikt u tot in lengte van jaren over een moderne, efficiënte totaaloplossing. Als zorginstelling hoeft u zich niet bezig te houden met de waarborging van de wet- en regelgeving in HiX.


  Forensische zorg binnen HiX

  Met HiX als ECD beschikken zorgverleners en cliënten over innovatieve en zeer gebruiksvriendelijke tools om de forensische zorg te stroomlijnen en te waarborgen. Door het volledig geïntegreerde ECD werken betrokken zorgverleners en cliënten samen in hetzelfde dossier. Hierdoor is iedereen perfect op de hoogte van de status van de behandeling. Met HiX wordt multidisciplinair werken nog eenvoudiger.


  Rolgerichte ondersteuning

  Middels een fijnmazige rechtenstructuur en functiespecifieke views krijgt elke gebruiker de informatie en functionaliteiten aangeboden die voor hem of haar relevant zijn. Zo werken vaktherapeuten,(groeps)begeleiders, regiebehandelaren, secretaresses en managers met hetzelfde ECD, maar is de werkwijze toegespitst op hun specifieke werkproces. Mede hierdoor is de cliëntveiligheid gewaarborgd.


  Cliëntenportaal

  Bovendien maakt u met HiX eenvoudig cliënten deelgenoot van hun behandeling. Middels het cliëntenportaal en diverse eHealth-toepassingen volgt de cliënt de voortgang van de behandeling, maar levert zelf ook eenvoudig zijn bijdrage. Denk hierbij aan het invullen van vragenlijsten, bijhouden van dagboeken en het voeren van e-consulten, waarvan de resultaten direct worden toegevoegd aan het dossier van de cliënt.


  ChipSoft als partner

  De doorontwikkeling van het ECD staat bij ons hoog in het vaandel. Samen met onze klanten werken wij voortdurend aan innovaties. In diverse gebruikersgroepen en round tables gaan we met eindgebruiker in gesprek over hun innovatiewensen, om die vervolgens op te nemen in het ECD . Een mooi voorbeeld hiervan is het geïntegreerde Fact-bord. Samen met De Forensische Zorgspecialisten hebben wij dit ontwikkeld en opgenomen in HiX. Hierdoor worden óók de Fact-teams optimaal ondersteund in hun werkprocessen.


  Uw voordelen:

  •           Volledig geïntegreerd ECD voor forensische zorg
  •           Optimaal multidisciplinair samenwerken
  •           Vermindering van registratielast door eenmalig vastleggen meervoudig gebruik.
  •           Wet- en regelgeving altijd up-to-date
  •           Financiering op eenvoudige wijze
  •           Volledig geïntegreerd Fact-bord
  •           Complete functionaliteiten voor zorgverleners, ondersteunende diensten en cliënten
  •           Functiespecifieke view
  •           Perfecte waarborging van cliëntveiligheid en -privacy.
  •           HiX biedt optimale ondersteuning voor cliënt regie middels het cliëntenportaal en diverse e-health mogelijkheden.
  •           HiX is te gebruiken op vrijwel elk device en biedt daarmee groot gebruikersgemak.  Meer informatie

  Wilt u meer weten over HiX voor de forensische zorg of HiX voor de GGZ?

   

  Stel hier uw vraag


Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd