• Is uw zorginstelling klaar voor de zorg van de toekomst? Met elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX beschikt u over één geïntegreerde IT-oplossing die inspeelt op de noden van uw hele zorginstelling. HiX voorziet namelijk iedere zorgprofessional van gespecialiseerde ondersteuning om topzorg te kunnen leveren. Daarbij staan efficiënte werkprocessen, patiëntveiligheid en gebruiksvriendelijkheid centraal.

   


  Steeds de juiste informatie dankzij één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier

  De basis van HiX vormt het elektronisch patiëntendossier zelf. Belangrijk hierbij is dat elke patiënt slechts één enkel patiëntendossier heeft dat centraal in één database wordt opgeslagen. Dankzij rolgerichte views op het dossier, heeft elke zorgverlener steeds de relevante patiëntinformatie voor handen, afhankelijk van diens specialisme en het moment in het zorgproces. Zo zal een verpleegkundige bijvoorbeeld andere gegevens en functionaliteiten ter beschikking hebben dan een cardioloog.

  Daarnaast wordt de doorstroom van patiëntgegevens over verschillende afdelingen heen gefaciliteerd. Alle (medische) gegevens zijn in real-time beschikbaar en inzichtelijk op alle afdelingen die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt. Dankzij de eenmalige registratie aan de bron en het intelligente hergebruik van gegevens door HiX wordt de registratielast voor de zorgverleners significant verlaagd. Elke registratie in het elektronisch patiëntendossier wordt maximaal benut over de grenzen van de verschillende specialismen heen.

   

  Het gehele ziekenhuis wordt optimaal ondersteund door HiX

   

  Innovatieve workflowondersteuning

  Ongeacht uw functie binnen het zorgtraject, biedt HiX u rol- en taakgerichte medische standaard content aan. Deze varieert van verslagleggingsmogelijkheden tot complete orderworkflows, specialistische vragenlijsten, scorelijsten, multimedia, widgets en koppelingen om (verplichte) aanleveringen te realiseren. Ingebouwde intelligentie en beslissingsondersteuning zorgen voor gestroomlijnde zorgprocessen, zodat u zich perfect ondersteund voelt tijdens uw zorgtaken.

  De uitgebreide beslissingsondersteuning van elektronisch patiëntendossier HiX wordt ingezet om de zorgprofessional vlot door het registratieproces te leiden. Die ondersteuning vindt uiting in diverse toepassingen. De ingebouwde EPD-brede regels reiken proactief logische vervolgstappen aan in de behandeling. Met waarschuwingen maakt HiX de zorgverlener bovendien attent op potentieel gevaarlijke situaties. Zo helpt de geïntegreerde beslissingsondersteuning de zorgverlener continu te waken over de patiëntveiligheid.

  Door middel van continue updates blijft de standaard content actueel en toekomstbestendig. Nieuwe wet- en regelgeving wordt steeds tijdig doorgevoerd. In overleg met zorgpartners ontwikkelen we steeds nieuwe gebruiksvriendelijke oplossingen die uw zorgregistratie verder vereenvoudigen.

   

  Managementinformatie in het elektronisch patiëntendossier

  Of u nu zorgprofessional of bestuurder bent, EPD HiX biedt u in elke mogelijke rol de meest innovatieve eHealth-oplossing die u en uw zorginstelling bijstaat bij het verlenen van hoogkwalitatieve, patiëntveilige zorg. Als bestuurder heeft u onder meer de mogelijkheid de workflows van uw organisatie inzichtelijk te maken, te analyseren en te verbeteren. Hiertoe wordt binnen het elektronisch patiëntendossier een geïntegreerd datawarehouse aangeboden.

  Bovendien wordt u ook op vlak van capaciteitsmanagement ondersteund. Met verschillende tools in HiX bent u in staat de zorglogistiek van uw organisatie te optimaliseren en een juiste capaciteitsverdeling te realiseren.

   

  Focus op innovatie

  Om in te spelen op de uitdagingen waar uw zorginstelling mee te maken krijgt, is HiX voortdurend in ontwikkeling. Het elektronisch patiëntendossier beantwoordt daardoor steeds aan alle regelgeving, evenals aan evoluties binnen de gezondheidszorg. Zo is het EPD bijvoorbeeld beschikbaar via mobiele applicaties voor verpleegkundigen en specialisten. Ook remote health, met onder andere thuismonitoring en teleconsultaties, en patient empowerment worden door HiX ondersteund en bewerkstelligd. De aanpassingen in het EPD vertrekken steeds vanuit het oogpunt van innovatie.

   

  Bewezen kwalitatieve oplossing

  Kwaliteit, efficiëntie, veiligheid en gebruiksvriendelijkheid zijn belangrijke uitgangspunten bij het (door)ontwikkelen van elektronisch patiëntendossier HiX en in onze organisatie. ChipSoft heeft het ISO 13485 label en haar product HiX is volledig klasse IIb CE Medical Device gecertificeerd.


  Samen naar betere zorg

  We hechten veel belang aan het uitbouwen van goed gefundeerde partnerships met de zorginstellingen. Uw input vormt immers een van de belangrijkste informatiebronnen wat betreft de ontwikkelingen van de software. Daarom gaan we met ons Innovatieplatform op regelmatige basis in dialoog met de ziekenhuizen om innovaties en wensen te bespreken. De kennis die uit deze contactmomenten voortkomt, vormt de basis voor aanpassingen en verbeteringen in het elektronisch patiëntendossier. Zo gaan we samen met onze klanten naar betere zorg.


  Klanten aan het woord

  Ook onze klanten zijn overtuigd van de kracht van HiX:

   

  "HiX is een totaal nieuw concept voor ons. Er is veel te ontdekken omdat het zo veel omvat, maar anderzijds is het een heel overzichtelijk dossier waarin je een volledig beeld hebt van de patiënt." – Thomas Adams, Uroloog bij GZA

  "Als ziekenhuis moeten we innoveren om relevant te blijven in het zorglandschap en om de beste patiëntzorg te kunnen bieden. Ons elektronisch patiëntendossier (EPD) HiX is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Aan de hand van het EPD automatiseren en centraliseren we zorgregistraties in één dossier voor de patiënt, waarmee we de zorgregistratie zo efficiënt mogelijk maken." – Korneel Traen, Manager IT bij AZ Delta

  Voor verpleegkundigen is het proces een stuk overzichtelijker geworden. Wanneer je met de arts je ronde doet, zie je op het toerblad alles in één keer: feedback van de kinesist, de laatste labowaarden, de recentste parameters, de vochtinput en -output. Zo weet je meteen hoe het echt met de patiënt gaat. – Ann Mertens, Hoofdverpleegkundige Cardiologie bij Ziekenhuis Geel

   

  Benieuwd wat elektronisch patiëntendossier HiX voor uw zorginstelling kan betekenen? Contacteer ons voor meer info!


  Contacteer ons voor meer info!

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd