HiX update - CS-Inzage Audithttps://www.chipsoft.nl/oplossingen/456/HiX-update-CS-Inzage-AuditHiX update - CS-Inzage Audit

 

 

HiX update - CS-Inzage Audithttps://www.chipsoft.nl/oplossingen/456/HiX-update-CS-Inzage-AuditHiX update - CS-Inzage Audit

nieuwsbrief​

HiX update 17 - Inzage Audit
Nr. 17 | 11 december 2018 Bekijk de HiX update in uw browser
HiX vernieuwt continu!
HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: CS-Inzage audit.
De privacy van de patiënt wordt een steeds belangrijker onderdeel bij het leveren van goede zorg. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht, waardoor de privacyrechten uitgebreid en versterkt zijn. Hierdoor komt er meer verantwoordelijkheid te liggen bij u als zorgorganisatie.
Verantwoordingsplicht
Zo is er een documentatie-/verantwoordingsplicht, wat inhoudt dat u moet kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om aan de AVG te voldoen. Wij ondersteunen u hier graag bij met CS-Inzage audit, waarmee u (steekproefsgewijs) de inzagelogging controleert.
Op schaal controleren
Loggen gebeurde altijd al. Het wordt echter eenvoudig om de logging (op schaal) te controleren. Daarbij bouwt CS-Inzage audit op basis van de inzageloggingen een sociaal netwerk en geeft HiX een indicatie of een gebruiker wel of niet thuishoort in het sociale netwerk van de patiënt.

Deze sociale relatie is nu nog maar een deel van de oplossing; we controleren op basis van deze criteria:
- Heeft iemand gegevens in het dossier vastgelegd (reden om niet verdacht te zijn)
- Heeft iemand de noodprocedure gebruikt (reden om verder te kijken)
- Heeft iemand specifieke schermen ingekeken (lab/radiologie/consult inzage zijn schermen waar men vaak op zoek gaat naar ‘interessante’ informatie)

Deze criteria bepalen in hoofdlijnen of iemand in aanmerking komt voor controle en daarmee de sortering. Als laatste wordt het sociale model eroverheen gelegd voor de nuancering in de sortering.

CS-Inzage audit ondersteunt vier type controles:
- Controle voor een specifieke patiënt
Bij deze controle selecteert u een specifieke patiënt, van wie het dossier over een bepaalde periode wordt gecontroleerd op inzage.

- Steekproefsgewijs controleren patiënt
Bij deze controle selecteert HiX willekeurig een aantal patiëntendossiers waarvan de inzagelogging moet worden gecontroleerd. De HiX-gebruiker kan zelf aangeven hoeveel willekeurige patiënten er geselecteerd moeten worden. Voor deze manier van controleren is de module CS-Steekproef noodzakelijk.

- Controle voor een groep HiX-gebruikers
Bij deze controle kan een groep HiX-gebruikers (bijvoorbeeld ‘alle verpleegkundigen’ of ‘alle cardiologen’) geselecteerd worden, van wie de inzagelogging moet worden gecontroleerd.

- Streekproefcontrole voor individuele HiX-gebruiker
Hiermee controleert u per specifieke gebruiker wiens dossier hij of zij heeft ingezien.
Hier ziet u de inzagecontrole voor de gebruikersgroep ‘ Verpleegkundigen’.
Systematisch beoordelen
CS-Inzage audit groepeert de HiX-gebruikers. De resultaten worden vervolgens getoond in een overzicht waar de controlerende medewerker systematisch de inzagen kan beoordelen en goedkeuren. Het overzicht toont de resultaten per patiënt. Bij de controle per gebruikersgroep toont het overzicht eerst het niveau ‘per gebruiker’, waarna de controlerende medewerker per patiënt kan inzoomen. HiX bevat bovendien een grafische tijdlijn waar het hele verloop van de patiënt gevisualiseerd wordt, zodat snel geïnterpreteerd kan worden of de inzage past in de context van de patiënt.
Hét netwerkevent voor onze zorgpartners
Op donderdag 17 januari 2019 vindt het Samen naar betere zorg Festival plaats. Een evenement waar al onze zorgpartners en waardevolle relaties binnen de Zorg en ICT samenkomen. Komt u ook?

Meer informatie
Meer weten?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Ik beantwoord ze graag!

Met vriendelijke groet,

Mohamed Fallah
Key Accountmanager


Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* Deze email is verstuurd naar *|EMAIL|*
Inschrijven voor de HiX update
Uitschrijven voor de HiX update
ChipSoft - Orlyplein 10 - Amsterdam, 1043 DP - Nederland

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
GP0|#d4aa712a-a3c6-4596-ba88-75168d0d2657;L0|#0d4aa712a-a3c6-4596-ba88-75168d0d2657|Privacy;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637;GP0|#3f992f72-1d22-499c-a036-3fc032bbc496;L0|#03f992f72-1d22-499c-a036-3fc032bbc496|Informatiebeveiliging;GP0|#554628c9-e45e-45c1-a395-14f0b9f50a05;L0|#0554628c9-e45e-45c1-a395-14f0b9f50a05|Wet- en regelgeving

 Related Items

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd