• Met grote regelmaat geven wij nieuwe, handige features vrij die het werken met de standaard content van HiX nóg prettiger maken. Via dit Standaard Content Magazine brengen wij u graag op de hoogte van een aantal nieuwe tools en handige wijzigingen die vanuit de gebruikersgroepen, ervaringen bij zorgprofessionals op de werkvloer en onze reguliere ontwikkellijn in de standaard content zijn opgenomen.

   

  Ziektelastmeter COPD

  Voor de behandeling van COPD-patiënten is de standaard content van HiX uitgebreid met een feature: de 'Ziektelastmeter'. Dit is een meetinstrument waarmee ziektelast op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden aangegeven. Het meetinstrument kan worden gebruikt bij het maken van een assessment en het monitoren van patiënten met COPD in de eerste, tweede en derde lijn. Door het gebruik van een grafisch hulpmiddel (het ballonnenschema) verbetert de interactie tussen patiënt en zorgverlener.

  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  De nieuwe feature is bedoeld voor alle zorgverleners in uw zorginstelling die betrokken zijn bij de behandeling van COPD-patiënten en voor deze patiënten zelf.

   

  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Het is al mogelijk voor patiënten om vragenlijsten in te vullen via het patiëntenportaal. De nieuwe feature betreft een combinatie tussen de beantwoording van de patiënt en de zorgverlener die op een unieke manier wordt weergegeven in HiX. Hiermee worden gegevens door de patiënt op een goede manier verwerkt in het dossier en heeft de patiënt inzage in wat de door hem/haar aangeleverde gegevens waard zijn.


  Welke Modi’s en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Via Modi 107913 is de 'Ziektelastmeter' beschikbaar gemaakt. Deze feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).

   

  Toegangsniveaus


  Uw zorginstelling kan zelf toegangsniveaus definiëren, zodat de behandelaar bij het openen van een consultregistratie kan kiezen op welk niveau hij inzage geeft, bijvoorbeeld het toegangsniveau 'Psychologie - Neurologie'. Het consult wordt dan alleen inzichtelijk voor psychologen en neurologen. Een voorwaarde hiervoor is dat de juiste rechten zijn ingesteld.


  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  De toegangsniveaus zijn geïntroduceerd om vanuit Psychologie / Medisch Maatschappelijk Werk de verwijzer te kunnen informeren over de behandeling van de patiënt, zonder dat dit voor andere betrokken disciplines openbaar is in de naslag.

   

   

  Waarom brengen wij u dit onder de aandacht?

  Vanuit de psychologie is het definiëren van toegangsniveaus een essentieel gegeven. Vóór introductie van deze feature was het alleen mogelijk om (volledig) afgeschermd of openbaar te registreren; nu is het mogelijk om dit beter te reguleren.


  Welke Modi’s en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Via Sif 91737 zijn de toegangsniveaus instelbaar geworden voor uw zorginstelling. Via Modi 108092 en Modi 108093 is de optie 'Niveau van inzage' aangeboden onder de registratieknop van Psychologie en Medisch Maatschappelijk Werk. De feature is alleen beschikbaar voor zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).

   

  Verkorte Operatiewerksetting


  Als een patiënt wordt geselecteerd via de patiëntselectie 'OK', wordt een specifiek OK-voorblad ingeladen. Tevens komen aanvullende OK-knoppen beschikbaar in de dossierknoppenbalk. Dit is de nieuwe verkorte operatiewerksetting. De 'oude' werksetting verdwijnt niet, maar wordt alleen ingezet voor de historische OK.


  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  De feature is ontwikkeld voor alle snijdende specialisten binnen uw zorginstelling die (nu nog) gebruikmaken van de werksetting 'Operatie specialist'.  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Voor de snijdende specialisten is de verkorte operatiewerksetting ondergebracht in hun eigen dossierspecifieke werksetting. Hierdoor hoeft op de OK niet meer gewisseld te worden naar de werksetting 'Operatie specialist', maar wordt dit nu als view geopend in het eigen specialismespecifieke dossier. Dit scheelt tijd bij het registreren van de OK.


  Welke Modi’s en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Via Modi 108152 is de verkorte operatiewerksetting beschikbaar gemaakt. De feature is alleen beschikbaar voor zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).

   

  Tijdlijn ‘Lab-Metingen-Medicatie’


  De tijdlijn 'Lab-Metingen-Medicatie' geeft zorgverleners inzicht in de samenhang tussen laboratoriumuitslagen, vitale functies en dosering van voorgeschreven medicatie. De tijdlijn is te bereiken via EPD Dashboard. Gebruikers kunnen zelf filters aanmaken op bepalingen, vitale functies en geneesmiddelgroepen. Denk hierbij aan een filter voor diabetes: de tijdlijn toont dan de HbA1c-laboratoriumuitslag, gewicht en alle diabetesmedicatie van de patiënt.


  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature interessant?

  De nieuwe feature is interessant voor alle zorgverleners in uw zorginstelling die betrokken zijn bij de behandeling van de patiënt.

   


  Tip: Met de -toets ingedrukt kan de waarde van een meting worden weergegeven door hier met de cursor overheen te bewegen. Door de -toets ingedrukt te houden en te klikken op een meting aan de linkerkant (bijvoorbeeld 'Gewicht'), worden alle labels van die meting zichtbaar.


  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  In HiX zijn laboratoriumuitslagen, vitale functies en voorgeschreven medicatie in aparte vensters inzichtelijk. Via deze feature is het mogelijk om al deze gegevens in één venster in te zien.


  Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Via Modi 109273 is de tijdlijn 'Lab-Metingen-Medicatie' beschikbaar gemaakt. De feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).

   

  Visiteblad


  Om de artsenvisite beter te ondersteunen is voor de behandelaren in de medische dossiers een visiteblad toegevoegd. Dit visiteblad bestaat uit twee delen. De linkerkant toont een overzichtelijk venster met relevante informatie. Aan de rechterkant wordt direct het consultformulier gestart, zodat het beleid kan worden vastgelegd.


  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  De nieuwe feature is bedoeld voor alle behandelaren, zaalartsen en arts-assistenten die in de kliniek visite lopen.

   


  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Voorheen moesten artsen tijdens hun visite de meest relevante informatie vanuit verschillende vensters benaderen, of dit aan de verpleegkundigen vragen. Hoewel deze manier nog steeds mogelijk is, kan nu ook in het visiteblad in één oogopslag relevante informatie worden ingezien, zoals de reden van opname, bekende diagnoses, medicatie, vragen van verpleegkundigen, meetwaarden en vochtbalans. Daarnaast kan direct de verslaglegging worden gedaan en het beleid worden uitgezet.


  Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Via Modi’s 112002 t/m 112019 is het visiteblad gekoppeld aan het medische dossier voor zorginstellingen die geen gebruik maken van Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering). Via Modi’s 104825 t/m 104841 is het visiteblad gekoppeld aan het medische dossier voor zorginstellingen die wel gebruikmaken van Consult 2.0. 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd