• Om de lancering van het patiëntenportaal kracht bij te zetten, trok het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis (ADRZ) twee keer een aantal dagen met een opvallende campagnebus door Zeeland. Eerst om de livegang aan te kondigen en mensen nieuwsgierig te maken, daarna om in de campagnebus het portaal te tonen, vragen te beantwoorden en mensen te helpen bij het inloggen. Forine Polfliet, functioneel beheerder Zorgportaal, reed beide keren mee.

  Hoe kijk jij terug op jullie tour?

  Dit was een ontzettend leuke manier om onze patiëntenpopulatie kennis te laten maken met ons nieuwe patiëntenportaal. We hadden veel bekijks en de mensen waren erg nieuwsgierig naar de mogelijkheden. Naast vragen over de inhoud van het portaal, kregen we veel vragen over de manier van inloggen, met DigID en een SMS-verificatie. Het was dus een nuttige tour.

  Hoe proberen jullie nu de bezoekersaantallen te verhogen?

  In de hal van het ziekenhuis hebben we twee computers ingericht, waarop mensen kunnen inloggen op het patiëntenportaal, met hulp van vrijwilligers. Ook zetten we banners in en hebben we folders beschikbaar gesteld om patiënten te informeren over het bestaan van ons portaal. Op onze website hebben we een voorlichtingsfilmpje gezet en kunnen patiënten meer informatie vinden over het inloggen, de gegevens die zij kunnen inzien en wie hun vragen kunnen beantwoorden.

  Wat zijn jullie volgende stappen met het portaal?

  We zijn gestart met het project ‘standaard content HiX’, wat 13 december live gaat. Samen met Folkert en Rinske van ChipSoft hebben we een mooi portaal neergezet, waar we heel trots op zijn. Na de livegang van de standaard content wordt ons portaal dus nóg mooier, met nóg meer interactie met de patiënt.

  En wat doen jullie met het oog op VIPP?

  We gaan opnieuw een campagne starten die moet leiden tot het behalen van de benodigde 10% unieke inloggende patiënten. Onze afdeling Marketing & Communicatie schrijft hier momenteel een uitgebreid plan voor. Daarnaast blijven we ons portaal doorontwikkelen. Wij zijn bijvoorbeeld sinds kort het eerste ziekenhuis dat via het portaal de GIP-bijsluiters aanbiedt bij medicatie. Een mooi voorbeeld van een portaalverrijking die moet bijdragen aan het behalen van VIPP-doelstellingen!


   

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd