• Met grote regelmaat geven wij nieuwe, handige features vrij die het werken met de standaard content van HiX nóg prettiger maken. Via dit Standaard Content Magazine brengen wij u graag op de hoogte van een aantal nieuwe tools en handige wijzigingen die vanuit de gebruikersgroepen, ervaringen bij zorgprofessionals op de werkvloer en onze reguliere ontwikkellijn in de standaard content zijn opgenomen."


  Tijdlijn: ziekteactiviteit Reumatologie  Met de ‘Tijdlijn: Ziekteactiviteit’ van het dossier Reumatologie kan een arts in één oogopslag het ziektebeloop van een patiënt zien ten opzichte van de voorgeschreven medicatie. Op deze manier ziet een arts wat de effecten zijn van een aanpassing in de medicatie op de bloedwaardes en de ziekteactiviteit.

  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  De tijdlijn is bedoeld voor alle zorgverleners van de Reumatologie om snel en overzichtelijk de zorg van de afgelopen tijd van een patiënt te monitoren.
  Dit screenshot toont de tijdlijn voor een patiënt met reumatoïde artritis. In het filter zijn voor diverse ziektebeelden standaard filters beschikbaar.

  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Vanuit de reumatologie bestaat al lang de wens om in één overzicht de laboratoriumwaardes, ziekteactiviteitscores en de medicatie over het beloop van de tijd inzichtelijk te krijgen. Op deze manier heeft de arts in één oogopslag duidelijk wat het ziektebeloop van een patiënt is. Voorheen moesten hiervoor meerdere vensters worden geopend en kon dit niet of nauwelijks tegen elkaar worden afgezet. Vanwege de veelal chronische patiëntenpopulatie bij de reumatologie is dit echt een aanwinst in de behandeling.

  Welke Modi’s en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Met Sif 83862 kunnen de grafieken die worden getoond in de tijdlijn trapsgewijs worden weergegeven.

  Modi’s 112408 en 106407 hebben bijgedragen aan het beschikbaar maken van deze functionaliteit.
  De ‘Tijdlijn: Ziekteactiviteit’ is zowel beschikbaar voor zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 (CS-Consultregistratie) als voor zorginstellingen zonder Consult 2.0.


  Patiëntenportaal Endoscopie


  De intakeverpleegkundigen en planners van de endoscopieafdeling hebben de mogelijkheid om een intakevragenlijst aan de patiënt aan te bieden via het patiëntenportaal. Op basis van de antwoorden van de patiënt wordt in HiX een overzicht getoond. Na beoordeling door de verpleegkundige kan de patiënt alsnog worden uitgenodigd voor een persoonlijke intake. Zodra hier geen noodzaak voor bestaat, kan direct een onderzoek worden gepland en verloopt het intakeproces volledig online.


  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  Dit is bedoeld voor de intakeverpleegkundigen en planners van de endoscopieafdeling en de patiënten die een endoscopisch onderzoek krijgen.
  Dit screenshot toont het controle overzicht, waarin de status van de intake te zien is, datum van invullen etc.

  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Vanuit meerdere zorginstellingen is de wens geuit om patiënten thuis een intake in te laten vullen. De patiënt kan dit nu op zijn gemak doen in zijn eigen omgeving. De intakeverpleegkundigen zijn flexibeler in het indelen van hun tijd, omdat de intakes niet meer vastzitten aan een spreekuur. Daarnaast is het aantal persoonlijke intakes minder. De intakes die nog wel plaatsvinden zijn daardoor meer gericht op de patiënten die extra aandacht en tijd nodig hebben. Door de toepassing van deze functionaliteit is bij zorginstellingen gebleken dat voor nog maar 10% van de patiënten een afspraak werd ingepland nadat zij de vragenlijst op het patiëntenportaal hadden ingevuld. Voor de overige 90% kon het onderzoek direct worden ingepland.

  Welke Modi’s en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Modi’s 92713, 86870 en 104867 hebben bijgedragen aan het beschikbaar maken van deze functionaliteit.

  Deze functionaliteit is alleen van toepassing indien uw zorginstelling gebruikmaakt van de endoscopiefunctionaliteiten van HiX voor de endoscopische onderzoeken van MDL.
  Deze functionaliteit is beschikbaar voor zowel zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 (CS-Consultregistratie) als voor zorginstellingen zonder Consult 2.0.

  Verrichtingen partusverslag


  Binnen de verloskunde komen tijdens de begeleiding van de zwangerschap en partus vaak verrichtingen voor die niet onder de DBC vallen. Deze verrichtingen worden nu vaak vergeten of achteraf door een secretaresse geregistreerd. Door verrichtingenregistratie te koppelen aan het partusverslag is dit proces efficiënter in te richten.

  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature interessant?
  Deze nieuwe functionaliteit is voor alle zorgverleners in uw zorginstelling die betrokken zijn binnen de verloskunde.
  In het screenshot is het tabblad 'Verrichtingen partus' te zien, dat de verrichtingen voor inleiding en perineum toont die bij dit partusverslag geregistreerd worden.

  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Op basis van gegeven antwoorden in het partusverslag worden automatisch verrichtingen weggescheven. Dit scheelt veel registraties achteraf en missende inkomsten.

  Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Modi’s 98713, 109521, 110193, 123844 hebben bijgedragen aan het beschikbaar maken van deze functionaliteit.
  Deze feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).


  Oncologie-overzicht Dermatologie


  Het overzicht 'Oncologie overzicht' creëert een overzicht van de geregistreerde oncologische laesies binnen het specialisme Dermatologie. Daarbij biedt dit overzicht de mogelijkheid direct de pathologie-uitslag bij een laesie in te zien en om beleid te koppelen aan een laesie. Hierdoor kan een compleet beeld worden gegeven van de dermatologische-oncologische voorgeschiedenis van de patiënt.


  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  Deze nieuwe functionaliteit is beschikbaar voor alle zorgverleners die betrokken zijn bij de registratie en behandeling van oncologische laesies binnen het specialisme dermatologie.
  Dit screenshot toont het venster oncologie-overzicht waarin de pathologie links te zien is, het ingegeven beleid en localisatie volgens New York Classification.

  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Deze aanpassing wordt inactief uitgeleverd, omdat we elke zorginstelling zelf de keuze willen laten maken om dit overzicht te gebruiken. De applicatiebeheer dient daarom actief de dataset 'Oncologieregistratie_DER' aan te zetten om van deze nieuwe functionaliteit gebruik te kunnen maken.

  Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Modi’s 122406, 123498, 122417, 124862, 124866, 124990 hebben bijgedragen aan het beschikbaar maken van deze functionaliteit.
  Deze feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen die gebruikmaken van Consult 2.0 als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).


  Hyperbare geneeskunde


  Hyperbare geneeskunde of hyperbare zuurstoftherapie is een behandelwijze waarbij de patiënt 100% zuurstof inademt in een drukcabine waarin de druk hoger is dan omgevingsdruk. Het is mogelijk om door middel van verschillende protocollen (bijvoorbeeld Exceptional Blood Loss, Weaver Protocol, Wound Protocol, USN Table 5) de hyperbare zuurstoftherapie vast te leggen.


  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  Het onderdeel hyperbare geneeskunde is toegevoegd aan het dossier Chirurgie. Het is echter mogelijk ‘Hyperbare geneeskunde’ onder te brengen in andere dossiers.
  Op dit screenshot ziet u de registratie van de therapie, waarbij het weaver-protocol geselecteerd is.

  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Het was eerder nog niet mogelijk om de registraties rondom ‘Hyperbare Geneeskunde’ vast te leggen in het HiX.

  Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Via Modi’s 112568, 112771, 113044, 114814, 116328, 117112, 117118, 122898, 122900 is Hyperbare geneeskunde beschikbaar gemaakt.
  Deze feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).


  Klinisch patiëntenportaal


  Via het klinisch patiëntenportaal kunnen opgenomen patiënten onder meer hun dagprogramma en geplande afspraken voor onderzoeken en foto’s inzien. Ook kunnen ze in het portaal hun vragen noteren, zodat de arts en verpleegkundige deze kunnen behandelen tijdens het gesprek met de patiënt. Patiënten kunnen via het portaal ook de visitegesprekken met hun arts opnemen en terugluisteren, eventueel samen met hun naasten.

  Voor welke HiX-gebruikers is deze nieuwe feature bedoeld?

  Het klinisch patiëntenportaal is ontwikkeld om een betere informatievoorziening te bieden voor patiënten en gemachtigden.  Deze afbeelding toont de tijdlijn van de behandeling van de patiënt via het patiëntenportaal.

  Waarom brengen wij dit onder uw aandacht?

  Met deze nieuwe ‘klinische’ toepassing willen we graag de veelzijdigheid van zorgportaal onder de aandacht brengen. Zorgportaal is altijd inzetbaar, ongeacht of het een poliklinische of klinische patiënt betreft.

  Welke Modi's en/of Sifs zijn hiervoor uitgeleverd?

  Via Modi 113434, 113823 ,113827 hebben bijgedragen aan het beschikbaar maken van deze functionaliteit.
  Deze feature is beschikbaar voor zowel zorginstellingen met als zorginstellingen zonder Consult 2.0 (de nieuwe consultvoering).

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd