•  

                                                                                                                                                                                      Nr. 24 | 24 maart 2020

  HiX update: COVID-19
  HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via de HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: COVID-19.

  Om uw ziekenhuis optimaal te ondersteunen bij de zorg voor patiënten met COVID-19, hebben wij direct de volgende ICT-ondersteuning doorgevoerd binnen HiX: 

  Ondersteunen met het ombouwen van OK-bedden naar IZ-bedden
  Er is een handleiding verstrekt waarmee onze klanten hun bestaande bewakingsapparatuur van OK kunnen ombouwen naar IZ-bedden, zodat het IZ-werkproces hierop kan plaatsvinden. (Dit is alleen van toepassing voor klanten die ook PDMS-IZ in gebruik hebben.)
  Zie de handleiding ‘PDMS Techniek – Nood-IZ’ op de supportsite van ChipSoft. 

  Medicatiebelevering
  Deze extra IZ-kamers bevinden zich fysiek niet altijd in de buurt van de IZ, maar elders in het ziekenhuis. Om de medicatiebelevering vanuit de apotheek goed te laten verlopen, is een aanvullende instructie beschikbaar gesteld. 
  Zie de handleiding ‘Aanvullende inrichting CS-Logistiek voor extra IZ-kamers’ op de supportsite van ChipSoft.

  Vanuit ChipSoft is het advies om de voorraadkast(en), zoals ingericht op de IZ, fysiek te kopiëren naar een voorraadkast met dezelfde inhoud voor de kamer(s) met de extra IZ-bedden. Op deze manier hoeft er geen ingewikkelde aanpassing gemaakt te worden in de logistieke leveringen en blijven de logistieke signalen bij het accorderen ook kloppen. Met deze aanpassing dient alleen een extra afnemer gemaakt te worden, indien het gewenst is om de leveringen voor deze kamers gescheiden te houden van de oorspronkelijke IZ-kamers. Deze inrichting dekt het proces rondom de initiële beleveringen en herbeleveringen van medicatie. 

  Inzet van PDMS-OK voor langdurige opnamen
  Indien een ziekenhuis geen gebruik maakt van PDMS-IZ maar wel van PDMS-OK, is het mogelijk om de inrichting uit te breiden met o.a. de verpleegkundige rapportage, zodat patiënten langdurig opgevolgd kunnen worden. Normaliter is de OK niet bedoeld om langdurige opnamen te ondersteunen, dus dit brengt aandachtspunten met zich mee (zoals de maximale verblijftijd van een patiënt op de OK). 
  Zie de handleiding ‘Gebruik PDMS-OK voor noodregistratie COVID-19’ op de supportsite van ChipSoft. 

  Inzet van niet-gekoppelde beademingsapparatuur
  Aangezien ziekenhuizen ook nieuwe apparatuur krijgen/aanschaffen, kijken we per klant of deze eventueel gekoppeld kan worden. Vaak is dit een lastig vraagstuk, omdat ook nieuwe kabels, infrastructuur etc. geregeld moeten worden om dit voor elkaar te krijgen. Als alternatief biedt ChipSoft de mogelijkheid om de beademingswaarden/instellingen handmatig te registreren vanuit het verpleegkundig dossier. Hiervoor is ook een handleiding gemaakt.
  Zie de handleiding ‘Beademingswaarden in verpleegkundig dossier’ op de supportsite van ChipSoft.  

  Verplaatsen van gemonitorde plekken
  Ziekenhuizen gaan nu speciale corona-afdelingen inrichten of hebben dit al gedaan. Dit heeft tot gevolg dat sommige PDMS-werkplekken verplaatst (gaan) worden. Voorbeeld hiervan zijn de verloskamers; hiervoor worden corona-verloskamers ingericht op alternatieve plekken. 

  Signalering op COVID-19 isolatie-indicaties
  Er zijn nieuwe isolatie-indicaties beschikbaar gemaakt, ‘COVID-19 verdenking’ en ‘COVID-19’. Deze kunnen op diverse plekken in de software zichtbaar worden, bijvoorbeeld door middel van een rode of zwarte alarmbel rechtsboven in beeld. Daarnaast zijn overzichten beschikbaar gesteld om snel te kunnen achterhalen wie bij besmette patiënten op de afdeling of op dezelfde kamer heeft gelegen.
  Daarnaast wordt er gewerkt aan een overzicht waarmee in één oogopslag duidelijk wordt waar eventuele besmette patiënten geplaatst kunnen worden. Dit zijn niet per definitie isolatiekamers, maar dit kunnen ook reguliere eenpersoonskamers zijn. 

  Zie de handleiding ‘Registratie & inzage binnen patiëntdossier’ op de supportsite en de volgende Modi’s:
  - Modi 139443 - Datasets ‘COVID19_aangetoond’ en ‘COVID19_verdenking’
  - Modi 139213 - Codelijsten 'Masterbeestjes' & 'Mastervormen'
  - Modi 139446 - Kerngegevensgroep ‘Patiënt contextpaneel’ aangevuld met een signalering voor ‘COVID-19 aangetoond’ (rode alarmbel) en een signalering voor ‘COVID-19 verdenking’ (zwarte alarmbel). 
  - Modi 139445 - Code ‘COVID-19 verdenking’ toegevoegd aan de codelijst ‘Masterbeestjes’, met als synoniem ‘Corona’. Overzichten ‘Aangetoond drager COVID-19’ en ‘Verdenking drager COVID-19’ ontwikkeld. Deze overzichten controleren of er een actieve registratie van de COVID-19 isolatie-indicaties bij de patiënt is geregistreerd. Deze overzichten kunnen als overzichtsexpressies worden opgehaald.

  Regelgeving en zorgadministratie
  Met als doel de zorgadministratie rond telefonische consulten te kunnen afhandelen, werden reeds de nodige nomenclatuurnummers in HiX voorzien. Het betreffen de declaratiecodes onder de code NOM 101990-000000 (advies met oog op triage COVID-19) en NOM 101135-000000 (Advies met oog op continuïteit van zorg). De invoercodes en codeomschrijvingen zijn onder dezelfde codes terug te vinden.

  Daarnaast werd voor vermelde nomenclatuurnummers een model van vereenvoudigd medisch getuigschrift van ongeschiktheid conform wetgeving in HiX voorzien. Hierin dienen artsen enkel hun naam en RIZIV-nummer in te vullen, waarna het attest verzonden kan worden. De attesten zullen op zeer korte termijn beschikbaar worden gesteld door middel van een spoedfix volgens het reguliere kanaal.

  Annuleren van poliklinische afspraken
  Vrijwel alle niet-urgente zorg is stilgevallen in de ziekenhuizen. Poliklinische afspraken zijn in bulk geannuleerd. Om dit vanuit de software te ondersteunen, heeft ChipSoft hiervoor instructies verstrekt.

  Er is een nieuwe annuleringsreden toegevoegd (‘COVID-19’), er wordt ondersteuning geboden om alle geannuleerde afspraken tijdelijk te verbergen (ook in de online patiëntenportalen) en het spreekuuroverzicht is voorzien van een duidelijke signalering op patiënten die corona-verdacht of -besmet zijn.

  Omdat zorg op afstand (videoconsult) steeds belangrijker wordt, is de integratie met Microsoft Teams versneld ontwikkeld.

  - Modi 139457 - Nieuwe afspraakmutatiereden COVID-19
  - Modi 139491 - Afspraken uit buffer wegfilteren in poliklinische map
  - Modi 139561 - Afspraakbuffer is uitgebreid met kolom ‘Omschrijving’ voor betere informatie
  - Modi 139614 - Isolatie-icoon opnemen in spreekuuroverzicht
  - Modi 139500 - Diverse overzichten in HiX aangepast voor optimalisaties Zorgportaal
  - Modi 139516 - Afspraken uit buffer wegfilteren van patiëntenportaal
  - Sif 125005 - Integratie MS Teams voor videoconsult (reeds in 6.2, per vandaag ook in 6.1) 

  Toekomstige ontwikkeling: COVID-dashboard
  Vanuit Datawarehouse wordt gewerkt aan een COVID-19-dashboard. Wij streven ernaar hier op korte termijn iets voor uit te leveren. Omdat niet alle ziekenhuizen gebruikmaken van het Datawarehouse van ChipSoft, wordt er overwogen om hiervan ook een ‘stand alone’ versie te maken, die door alle klanten op een logship-server uitgevoerd zou kunnen worden, zodat alle ChipSoft-klanten een dashboard hebben voor COVID-19. 

  Ondersteuning beheerorganisatie
  Daarnaast biedt ChipSoft aan ziekenhuizen aan om te ondersteunen met beheerwerkzaamheden. Veel applicatiebeheerders hebben een achtergrond in de zorg en zijn in deze periode weer ingezet in het primaire proces. Deze hiaat kan desgewenst door consultants van ChipSoft (op afstand) worden opgevangen.

  Laatste hotfix installeren
  Het is van groot belang dat in uw ziekenhuis altijd de laatste hotfix wordt geïnstalleerd. Uw ICT-afdeling/applicatiebeheerder vindt hiervoor de benodigde informatie op onze supportsite. Heeft u vragen of zoekt u hulp in de vorm van extra testwerkzaamheden of andere ondersteuning? Neem via de reguliere kanalen contact met ons op. 

  Meer weten?
  Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.be of via telefoonnummer +32 34 58 47 37.

   

  Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. 

  Copyright © 2020 ChipSoft, All rights reserved.

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd