•   
                                                                              Nr. 26 | 2 april 2020

  HiX update COVID-19 editie 3
  Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19. Hierbij ontvangt u een update. 
  Heeft u de vorige HiX Updates gemist? Klik hier voor de eerste editie en de tweede editie.

  Signalering op COVID-19 isolatie-indicaties
  Het gebruik van de zwarte en rode 'alarmbel' als isolatie-indicatie voor COVID-19-verdenking en COVID-19-besmetting bleek in de praktijk onduidelijkheid op te leveren. Deze iconen zijn inmiddels vervangen door nieuwe iconen die aan duidelijkheid weinig te wensen overlaten.

  Zie de handleiding 'Registratie & inzage binnen patiëntdossier'.
  - Sif 125368 – Toevoeging twee iconen voor virale epidemie (i.v.m. COVID-19)

  P/F ratio
  De P/F ratio is een berekening op basis van bloedgas (PaO2, een laboratoriumuitslag) en FiO2 (een meting vanuit de beademing). Artsen, en vooral intensivisten, hebben voor patiënten met COVID-19 behoefte aan meer inzicht in deze ratio. ChipSoft heeft hiervoor een overzicht gepubliceerd dat aan artsen beschikbaar kan worden gesteld.

  Zie de handleiding 'Overzicht 'PF Ratio' t.b.v. COVID-19' en het bijbehorende overzicht op de supportsite.

  Early Warning Score
  Om snel te bepalen welke patiënten op heel korte termijn mogelijk naar de IZ moeten, wordt onder andere gebruikgemaakt van de Early Warning Score (EWS). In samenwerking met Iris Verberk, internist en CMIO in het Maasstad Ziekenhuis, is hiervoor een overzicht gemaakt. Dit overzicht toont, op geselecteerde afdelingen, de patiënten met hun laatste en voorlaatste EWS, en het verschil daartussen. De patiënten met het hoogste verschil (dus de grootste verslechtering in toestand) staan bovenaan. Ook kan worden gefilterd op de waarde van de laatste EWS (standaard groter of gelijk aan 4). Per patiënt worden eventuele isolatie-indicaties getoond (zoals een verdenking op of vastgestelde COVID-19-besmetting), evenals de geldende behandelbeperking.

  Het overzicht 'Metingen: EWS i.c.m. isolatie-indicatie' wordt binnenkort uitgeleverd met Modi 140226.

  Bereiden van infuuspompen
  Voor zorginstellingen die niet met de bereidingsmodule in HiX werken, biedt ChipSoft een overzicht aan om gebruikers te assisteren in het klaarmaken van infusen: 'APO: Infuuspompen incl. aantal te bereiden'.
  Dit overzicht toont per afdeling alle actieve vochtmedicatieopdrachten (infusie, invoertypen behalve 'Alleen volume', 'Alleen totaaldosis' en 'Volume + totaaldosis').
  Het is van belang dat het juiste overzicht voor de juiste versie van HiX wordt gekozen. De kolom 'Te bereiden' toont het aantal te bereiden spuiten/zakken voor 24 uur gebaseerd op het volume en de inlooptijd. In de beheerinformatie van het overzicht wordt uitgelegd hoe een actie kan worden ingericht om het VTGM-etiket te kunnen printen.

  Uitbreiden van autorisaties
  Patiëntendossiers zijn normaal gesproken afgeschermd op het specialisme van de ingelogde arts. Artsen worden nu breed ingezet. ChipSoft geeft instructies over hoe met deze situatie kan worden omgegaan zodat artsen ook patiënten buiten hun "standaard" programma kunnen behandelen.
  Overigens worden ook in deze periode alle acties in HiX gelogd, zodat achteraf kan worden achterhaald of misbruik is gemaakt van deze uitzonderingssituatie.
  Zie de FAQ 'FALG023' op de supportsite voor het inrichten van de autorisaties.

  Retourmedicatie en opiaatverantwoording
  Ziekenhuisapotheken nemen maatregelen om geen retourmedicatie en/of opiaatverantwoordingsformulieren van de IZ's en corona-afdelingen in ontvangst te nemen. Om de opiaten goed te kunnen monitoren heeft ChipSoft voor zorginstellingen zonder standaard content een viertal overzichten op de supportsite beschikbaar gesteld. Zorginstellingen met standaard content hebben deze overzichten al in hun bezit. 
  Voor zorginstellingen met standaard content betreft het de volgende overzichten met bijbehorende CSID's:
  • CS00001706 - Logistiek: Opiaten-/Bloedproduct voorraadtelling
  • CS00001857 - Logistiek: Registratienummers
  • CS00006597 - Logistiek: Opiaatregistratie obv registratienr
  • CS00006515 - Logistiek: Opiaatregistratie obv toedieningen
  Bij vragen rondom het in gebruik nemen van de overzichten verzoeken wij u een supportcall in te dienen bij de module CS-Apotheek.

  Ondersteuning beheerorganisatie
  Ons aanbod blijft staan om uw zorginstelling te ondersteunen bij beheerwerkzaamheden. Veel applicatiebeheerders hebben een achtergrond in de zorg en zijn in deze periode weer ingezet in het primaire proces. Dit gat kan desgewenst door onze consultants (op afstand) worden opgevangen. Wij blijven via de reguliere route en op de reguliere momenten onze software en content uitleveren. Het is van groot belang dat in uw zorginstelling altijd de laatste hotfix wordt geïnstalleerd. Wij begrijpen dat dit niet klinkt als de hoogste prioriteit op dit moment, maar zonder de laatste hotfix kunt u onze oplossingen niet in gebruik nemen. Heeft u vragen of hulp nodig? Neem dan via de reguliere kanalen contact met ons op.

  Meer weten?
  Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.be of via telefoonnummer +32 34 58 47 37.

  Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. 

  Copyright © 2020 ChipSoft, All rights reserved.Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd