•  
                                                                    Nr. 29 | 23 april 2020


  HiX update COVID-19 editie 6
  Eerder hebben wij u geïnformeerd over onze ICT-ondersteuning in HiX ten behoeve van de zorg voor patiënten met COVID-19 (nieuwe coronavirus). Hierbij ontvangt u een update. Heeft u de vorige edities gemist? Klik hier.

  Dashboard vitale parameters
  In samenwerking met het Albert Schweitzer ziekenhuis en Mark Friebel, CMIO en voorzitter van het HiX-netwerk, is binnen HiX een nieuw dashboard beschikbaar voor alle klanten, met daarin gegevens van de vitale parameters per patiënt. U kunt hierbij denken aan de laatste Early Warning Score (EWS), hartslag, saturatie, bloeddruk, temperatuur etc. Door middel van het dashboard krijgt u een overzicht van uw patiënten, en kunt u een snelle inschatting maken of patiënten het risico lopen om naar de Intensieve Zorgen verplaatst te moeten worden. Het dashboard zorgt voor een tijdige signalering waarop direct gehandeld kan worden zodat een IZ-opname hopelijk kan worden voorkomen.

  Het dashboard is opgebouwd uit verschillende onderdelen:
  - een overzicht met filteropties, waarin voor liggende patiënten hun recentste vitale meetwaarden worden getoond, inclusief signalering (groen, geel, oranje, rood) op basis van de score vanuit de EWS voor die meetwaarde. De patiënt met de hoogste EWS staat standaard bovenaan gesorteerd. De meetwaarden mogen maximaal 24 uur oud zijn. Tevens biedt dit overzicht inzage in geldende isolatie-indicatie(s) en behandelbeperking, inclusief de mogelijkheid om er op 'door te klikken'.
  - een zestal grafiekschermen, waarin voor de parameters HR, NIBP, Resp, SpO2, O2-toediening en Temp de monitoringdata, de handmatige metingen en de gevalideerde metingen in de afgelopen 12 uur getoond worden. Deze grafieken 'lopen mee' met de erboven geselecteerde patiënt. Deze bieden als voordeel dat de trend van de meetwaarde gemakkelijk gevolgd kan worden, maar bieden ook een controlemechanisme om te bepalen of bijvoorbeeld de verpleegkundige onterecht al een tijd niet heeft gemeten.

  Concreet is dit dashboard via Modi 141194 in de vorm van een nieuw samengesteld formulier beschikbaar gekomen: 'Vitale parameters tbv Covid-19'. Dit formulier bevindt zich in de categorie ‘Metingen’ en heeft ID CS00001417 gekregen. Om dit snel beschikbaar te stellen aan de artsen, is het advies dit formulier toe te voegen aan de lay-out van de juiste gebruikersgroep(en).

  COVID-19 Dashboard Datawarehouse
  In eerdere HiX updates is gesproken over de lancering van een COVID-19 Dashboard in samenwerking met diverse ziekenhuizen. Deze week is versie 2.0 beschikbaar gekomen, waarin twee analysepagina’s aan de dashboards zijn toegevoegd: (neven)diagnoses en medicatie.

  (Neven)diagnoses
  Met behulp van de analysepagina ‘(Neven)diagnoses’ is het mogelijk om de co-morbiditeit van COVID-19 patiënten te analyseren, doordat diagnoses worden getoond van de drie categorieën: aangetoonde COVID-19 patiënten, opgenomen aangetoonde COVID-19 patiënten en overleden aangetoonde COVID-19 patiënten. Met behulp van een filter kunnen in plaats van aangetoonde COVID-19 patiënten, patiënten met een verdenking van COVID-19 worden getoond. Ook is het mogelijk om een selectie op leeftijdsgroep te maken.

  Medicatie
  Op basis van verschillende bronnen, zoals IGJ en Farmanco, is een aantal kritieke COVID-19 medicijnen gedefinieerd. Van deze medicijnen wordt de hoeveelheid toedieningen van de afgelopen periode getoond, van zowel COVID-19 patiënten als niet COVID-19 patiënten. Tevens wordt het verbruik en de voorraad getoond, evenals de plankvoorraad per artikel.

  Psychologische sessies via videoconsult
  Met ingang van vandaag zal de pseudocode voor psychologische sessies van 45 minuten via videoconsult waarschijnlijk geschrapt worden. Het advies is dan ook om deze nog niet te factureren totdat hier meer duidelijkheid rond is. De pseudocode zal naar alle waarschijnlijkheid vervangen worden door 3 afzonderlijke nieuwe pseudocodes. Van zodra deze bekend zijn, zal ChipSoft deze in HiX toevoegen en de zorginstellingen daarvan op de hoogte brengen.

  Ondersteuning beheerorganisatie
  Ons aanbod blijft staan om uw zorginstelling te ondersteunen bij beheerwerkzaamheden. Veel applicatiebeheerders hebben een achtergrond in de zorg en zijn in deze periode weer ingezet in het primaire proces. Dit gat kan desgewenst door onze consultants (op afstand) worden opgevangen. 
  Wij blijven via de reguliere route en op de reguliere momenten onze software en content uitleveren. Het is van groot belang dat in uw zorginstelling altijd de laatste hotfix wordt geïnstalleerd. Zonder de laatste hotfix kunt u onze oplossingen niet in gebruik nemen. Heeft u vragen of heeft u hulp nodig? Neem dan via de reguliere kanalen contact met ons op.

  Meer weten?
  Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.be of via telefoonnummer +32 34 58 47 37.

   Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. 

  Copyright © 2020 ChipSoft, All rights reserved.Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd