•  
                                                                                  20 april 2021

  HiX vernieuwt: Radiotherapie
  HiX vernieuwt continu. Het zit bovendien vol handigheden die gebruikers misschien nog niet kennen. Via de HiX update blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, tips en tricks. In deze editie: HiX voor Radiotherapie.

  Het radiotherapiedossier in HiX heeft een krachtige ontwikkeling doorgemaakt. De onderdelen consultvoering, patiëntdossier en behandeling maken onderdeel uit van één dossier, met als gevolg meer overzicht en tijdbesparing voor alle disciplines op de radiotherapieafdeling. Daarnaast zijn verdere integratiemogelijkheden met externe deelsystemen geïntroduceerd.

  Kijk het webinar terug! 
  Op 4 maart 2021 deelde Radiotherapiegroep zijn ervaringen met HiX met circa 200 geïnteresseerden. Samen hebben we een dossier en workflow ontwikkeld dat aansluit bij de processen binnen de radiotherapie. De mate waarin HiX is toegespitst op de radiotherapie is nog vrijwel uniek.

  U kunt via onderstaande button of via deze link de verschillende onderdelen van het webinar terugkijken. Ook zijn alle vragen die tijdens het webinar gesteld werden, beantwoord en samengevoegd in een document. 

  Workflow aangestuurd vanuit HiX
  Doordat de gehele workflow aanstuurbaar is vanuit HiX, ontstaat er een helder overzicht van de gehele radiotherapiebehandeling van een patiënt. Vanuit het dossier of via een multidisciplinair overleg (MDO) kan de patiënt direct worden aangemeld voor radiotherapie. De radiotherapeut kiest vervolgens een vooraf gedefinieerde behandeling die geschikt is voor de patiënt en kan deze eventueel nog finetunen. Na het bepalen van de juiste behandeling kan het voorbereidingsproces worden gestart. Ook dit wordt volledig ondersteund binnen HiX. Het secretariaat heeft gebruiksvriendelijke tools om de volledige behandeling voor de patiënt in te plannen, inclusief de bestralingsreeks.

  Hergebruik van sjablonen
  Het behandelplan bestaat doorgaans uit vier fases: de aanmeldfase, de voorbereidingsfase, de behandelfase en de follow-upfase. Omdat protocollen vaak voor meerdere patiënten worden ingezet, kunnen zorginstellingen hierbij gebruikmaken van diverse behandelplansjablonen die dit mogelijk maken. Op deze manier kan elk ziekenhuis zijn eigen protocollen standaardiseren in HiX. Tevens biedt het behandelplan de flexibiliteit om per patiënt af te wijken, indien de medische situatie dit vereist. Deze standaardisatie zorgt voor een verlaging in de registratielast en voor heldere rapportages over de uitgevoerde behandelingen.

  Het opstellen van een behandelplan is duidelijk en overzichtelijk. [Klik op de afbeelding om het screenshot te vergroten]. 

  Voor alle rollen
  Het dossier beschikt over duidelijke registratieformulieren voor de verschillende contactmomenten en besprekingen in de poliklinische en klinische setting. Om alle verschillende rollen te ondersteunen bij hun verslaglegging, bieden we verschillende registratiemogelijkheden. Zo kunnen gebruikers vrije tekst invoeren en daarbij zelf standaardteksten aanmaken om sneller hun registratie te doorlopen en zijn er daarnaast ook voorgedefinieerde invulformulieren beschikbaar. Deze ondersteunen een gestructureerde consultvoering en verslaglegging.

  Informatie beschikbaar in bestralingsbunker
  De laborant heeft de beschikking over een in-room monitor. Dit is een formulier dat hij op het scherm kan zetten, waarop behandelinformatie en liggingsgegevens vergroot getoond worden. Zo is in de bestralingsbunker direct alle benodigde informatie eenvoudig in te zien. Daarnaast is vanuit ditzelfde scherm ook andere informatie over de behandeling snel inzichtelijk, zoals de overdrachten tussen alle rollen en de multimedia gekoppeld aan de behandeling. De gegevens over de bestraling komen terug in het dossier terecht, zodat de arts bijvoorbeeld tijdens controleafspraken alles vanuit één systeem kan inzien. 

  Overzichtelijke resultaten
  De resultaten van de onderzoeken, verkregen vanuit verschillende bronnen, kunnen worden beargumenteerd onder het aanvullend onderzoek. Hierbij worden enkel de conclusie en interpretatie van de aanvrager van het onderzoek vastgelegd. Zo staan de resultaten beknopt en overzichtelijk in het dossier en zijn die gemakkelijk na te slaan voor het vaststellen van het beleid.

  Meer weten?
  Heeft u vragen naar aanleiding van deze HiX update? Neem contact op met de afdeling Marketing & Communicatie van ChipSoft via communicatie@chipsoft.be of via telefoonnummer +32 3 458 47 37.   Omwille van privacy gebruiken wij in onze uitingen louter beeldmateriaal met fictieve gegevens. Aan de informatie en de afbeeldingen, zoals die in deze mailing worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. 

  Copyright © 2021 ChipSoft, All rights reserved.