• De Hospital Standardized Mortality Ratio (HSMR) ofwel ‘het sterftecijfer’ van ziekenhuizen is ieder jaar weer een hot item. De publicatieplicht moet meer openheid creëren naar patiënten en dienen als impuls om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Toch kan de kwaliteit van een ziekenhuis goed zijn, terwijl de HSMR anders uitwijst. De HMSR is namelijk afhankelijk van welke diagnoses bij de patiënt zijn geregistreerd. Als niet alle diagnoses (goed) worden geregistreerd, verslechtert de HSMR-score en loopt het ziekenhuis risico op negatieve publiciteit. Met onze geïntegreerde software voorkomt u dit eenvoudig.

  Vermijdbare sterfte

  De HSMR geeft de verhouding weer tussen het verwachte aantal overleden patiënten en het werkelijke aantal overleden patiënten. Het is daarmee een indicator voor potentieel vermijdbare sterfte. De verwachte sterftekans van een patiënt wordt berekend aan de hand van in totaal 26 kenmerken, zoals leeftijd, geslacht en ernst van de diagnose. Ook comorbiditeiten (nevendiagnoses) zoals diabetes of hartkwalen worden meegenomen in de berekening van de verwachte sterfte.

  De HSMR wordt door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) berekend op basis van de gegevens die door de ziekenhuizen zijn aangeleverd aan de DHD (Dutch Hospital Data). Tot en met 2013 gebeurde dit aan de hand van de LMR (Landelijke Medische Registratie). Hiervoor werden gegevens van ontslagen patiënten uit het ZIS overgezet naar een extern programma (Hospital View), waar het verder werd aangevuld. Door het externe programma was er veel handwerk nodig, waardoor de comorbiditeiten niet altijd vermeld worden. Dit is nadelig voor de berekening van het sterftecijfer.

  Kwaliteitsverbetering

  Om de kwaliteit van het sterftecijfer te verbeteren is per 1 januari 2014 de LMR vervangen door de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). In plaats van het externe programma wordt nu de volledige registratie en verwerking gedaan binnen het ZIS. ChipSoft heeft hiervoor software ontwikkeld, die alle belangrijke informatie vanuit de bronregistratie (EPD, opnames en verrichtingen) combineert om de registratie makkelijker, en daarmee vollediger, te maken.

  HSMR viewer

  Een nadeel van de HSMR-berekening is dat de cijfers pas achteraf bekend zijn. Om deze reden heeft ChipSoft de software uitgebreid met een HSMR-viewer. Deze functionaliteit berekent voor de opnames die zijn geregistreerd alvast het verwachte sterftecijfer op basis van het meest recente model van het CBS. Hierdoor kan een ziekenhuis maandelijks zijn sterftecijfer monitoren, wat verrassingen anderhalf jaar later kan voorkomen.

  1406_Mediair_12

  Inzoomen op details

  Hierbij kan ook ingezoomd worden op bijvoorbeeld diagnosegroep of specialisme en kunnen de bijbehorende opnames ingezien worden. Met de Business Intelligence-tool van ChipSoft kan zelfs worden ingezoomd op diagnose- en specialistniveau. Ook vergelijkt u gemakkelijk met vorige periodes. Zo is niet alleen snel inzichtelijk hoe uw ziekenhuis functioneert ten opzichte van het landelijk gemiddelde, het is ook eenvoudiger te achterhalen waar ruimte is voor verbetering. Hierdoor gaat de kwaliteit van de zorg van het ziekenhuis omhoog en daar profiteert zowel ziekenhuis als patiënt van.

  Vroegtijdig inzicht

  Het sterftecijfer is bedoeld als weergave voor de kwaliteit van het ziekenhuis, maar mede door onnauwkeurige registratie kan dit cijfer een vertekend beeld geven. Vroegtijdig inzicht in de HSMR geeft ziekenhuizen de mogelijkheid de kwaliteit van hun zorg én registratie te verbeteren, waarmee een onjuist sterftecijfer kan worden voorkomen.

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd