Producten
 
Oplossingen

 

 

ApothekenApothekenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=12338Apotheken
EerstelijnszorgEerstelijnszorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=10411Eerstelijnszorg
GGZ en PsychiatrieGGZ en Psychiatriehttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=3347GGZ-en-Psychiatrie
HuisartsenzorgHuisartsenzorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=18410Huisartsenzorg
KetenzorgKetenzorghttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=19412Ketenzorg
RevalidatieRevalidatiehttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=9140Revalidatie
VVTVVThttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=11401VVT
Zelfstandige behandelcentraZelfstandige behandelcentrahttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=2253Zelfstandige-behandelcentra
ZiekenhuizenZiekenhuizenhttp://authoring.chipsoft.com/NL/Solutions/Lists/SolutionsMenu/DispForm.aspx?ID=12Ziekenhuizen

 

 

HiX: eenduidigheid in een modern jasjehttps://www.chipsoft.nl/oplossingen/84/HiX-eenduidigheid-in-een-modern-jasjeHiX: eenduidigheid in een modern jasje<div class="ExternalClass66F8DC85559B43379601C83E73EEA1C7"><h2>Graag stellen wij u voor aan HiX, de nieuwste versie van ons ZIS/EPD. HiX is een compleet en geïntegreerd systeem met een modern, rustig, uiterlijk en veel nieuwe toepassingsmogelijkheden. De nieuwe versie is vector-georiënteerd, waardoor het ook ideaal is voor touchscreens, tablets, bed side monitors en computers on wheels. Maar bovenal werkt HiX ziekenhuisbreed zeer eenduidig.</h2><span style="color:#0072c6;"></span><p>Wat direct opvalt bij het openen van HiX, is de rustige aanblik: simpele iconen, weinig lijnen en een centrale plaats voor alle knoppen. Geen wildgroei in kleurgebruik om uitzonderingen of eigenschappen mee aan te geven, maar voor iedere eigenschap een aparte icoon. Door deze ‘versimpeling’ van het scherm is HiX erg prettig om mee te werken.</p><h3>Nadruk op werkproces</h3><p>Bij de inrichting van HiX is erg de nadruk gelegd op de gebruiker en zijn werkproces. Er is veel geluisterd naar de input vanuit de praktijk, waaruit bleek dat er op afdelingen veel overlap van gegevens is. Voor HiX houdt dit in dat de grenzen tussen modules vervagen.</p><p><img alt="1303_Mediair_01" src="https://assets.chipsoft.com/PublishingImages/Mediair/2013/Maart/1303_Mediair_01.jpg?RenditionID=9" style="margin:5px;" /> </p><p><em>Binnen HiX hebben de buttons een centrale plaats</em></p><h3>Inzage en registratie gescheiden</h3><p>Op het moment dat u een patiënt selecteert binnen HiX, treft u een dynamische verzameling van acties die specifiek op de situatie van die patiënt van toepassing zijn. De uit te voeren acties en de inzagemogelijkheden zijn daarbij strikt gescheiden om verwarring te voorkomen. Hoe u deze scheiding aanbrengt, bijvoorbeeld de registraties aan de rechterkant van het scherm en de inzagemogelijkheden links, of vice versa, is per rol of per patiënt naar voorkeur in te stellen. Deze voorkeur wordt onthouden voor de volgende keren dat de gebruiker HiX opstart.</p><h3>Geen patiëntverwisseling</h3><p>U zult merken dat alle patiëntgerichte schermen bij elkaar staan. Daarbij is het mogelijk telkens maar één patiënt tegelijk op uw scherm te hebben, zodat u niet per abuis patiënten kunt verwisselen. Andere patiënten zijn uiteraard wel snel beschikbaar, maar worden verborgen op de achtergrond op het moment dat er al een patiënt geselecteerd is.</p></div><h3>Veel configuratievrijheid</h3><div class="ExternalClass66F8DC85559B43379601C83E73EEA1C7"><p>Binnen HiX wordt de schermruimte optimaal benut. Het is dus niet zo dat schermen veel ‘loze’ vlakken bevatten; als er meer informatie beschikbaar is, dan wordt deze ook getoond. De eindgebruiker heeft daarbij binnen HiX veel configuratievrijheid.</p><h3>Ziekenhuisbrede eenduidigheid</h3><p>Bij de ontwikkeling van HiX hebben wij veel aandacht besteed aan het eenduidig aanbieden van informatie en registratiemiddelen binnen de gehele zorginstelling. Alle filters hebben dezelfde opbouw, waarbij de eindgebruikers uitgebreide filter-, groepeer- en sorteermogelijkheden hebben gekregen.</p><h3>Eenduidige validatie</h3><p>Ook het tonen en oplossen van validatiefouten is eenduidig binnen HiX. Mocht u onverhoopt tegen één of meerdere validatiefouten aanlopen, dan ziet u direct waar en op hoeveel plekken de registratiefout zit. Alle fouten worden direct getoond, waarna u ze meteen kunt herstellen.</p><p> <img alt="1303_Mediair_02" src="https://assets.chipsoft.com/PublishingImages/Mediair/2013/Maart/1303_Mediair_02.jpg?RenditionID=14" style="margin:5px;" /></p><p><em>Alle validatiefouten worden in één keer getoond.</em></p><p><img alt="1303_Mediair_04" src="https://assets.chipsoft.com/PublishingImages/Mediair/2013/Maart/1303_Mediair_04.jpg?RenditionID=14" style="margin:5px;" /> </p><p><em>De inzage- en registratiemogelijkheden zijn strikt gescheiden.</em></p><h3>Uitgebreide zoekfunctie</h3><p>Binnen de zoekvelden in HiX kunt u op meerdere zoekcriteria tegelijk zoeken. Dit geldt binnen het gehele syteem. Weet u een (deel van) een code of omschrijving, dan kunt u daar op zoeken. Op het moment dat u de tekst of cijfers ingeeft, helpt HiX u al verder door direct de mogelijke opties aan te reiken. Zo kunt u de gewenste optie al selecteren voordat u daadwerkelijk bent uitgetypt.</p><p><img alt="1303_Mediair_05" src="https://assets.chipsoft.com/PublishingImages/Mediair/2013/Maart/1303_Mediair_05.jpg?RenditionID=14" style="margin:5px;" /> </p><p><em>Voorbeelden van zoeken binnen HiX</em></p><h3>Eén presentatie</h3><p>De eenduidigheid geldt ook voor de presentatie van objecten en omschrijvingen. Zo zult u geen verschillende knoppen voor dezelfde gegevens terugvinden of lange lijsten en rijen met verschillende omschrijvingen.</p><h3>Schaalbaar</h3><p>Het nieuwe HiX is schaalbaar. Dat wil zeggen dat de structuur van de letters niet verandert, of de letters korrelig worden, op het moment dat u inzoomt; de letters blijven scherp. Gebruikers kunnen hun persoonlijke voorkeur aangeven qua lettergrootte. HiX onthoudt deze instelling dan bij de volgende keren dat u inlogt.</p><h3>Klaar voor de toekomst</h3><p>Door gebruik te maken van vector-georiënteerde ontwikkelmogelijkheden beschikt u met HiX over een systeem dat alle toekomstige wensen aankan. Kortom, met het nieuwe HiX bent u klaar voor de toekomst.</p></div>GP0|#47cf3bf7-8d86-4865-bcdc-9a47f99c6723;L0|#047cf3bf7-8d86-4865-bcdc-9a47f99c6723|Usability;GTSet|#22330115-d00b-41a5-a8fa-382778f5d637

Copyright © 2014 - ChipSoft B.V. Alle rechten voorbehouden | ChipSoft

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd