​Inleiding

HiX kan gekoppeld worden met allerlei soorten medische apparatuur. Voorbeelden hiervan zijn bewakingsmonitoren, beademingsapparatuur, maar ook infuuspompen. Deze data kan gebruikt worden om een weergave te creëren van een opnameperiode (bijvoorbeeld een operatie of een opname op de IC).

Omdat het onmogelijk is om alle apparatuur te allen tijde intern bij ChipSoft te kunnen gebruiken, is er een simulator ontwikkeld. Deze simulator kan gebruikt worden om de metingendriver, een losse applicatie om de apparatuur daadwerkelijk uit te lezen, te kunnen testen.

De uitdaging

De huidige simulator is verouderd. De simulator is geschreven in Delphi. Op termijn zal ChipSoft echter over gaan naar C#, waardoor te verwachten valt dat deze simulator op den duur niet goed meer gaat functioneren. Tevens is het, doordat de metingendriver nu ook als windowsservice gebruikt kan worden, niet meer mogelijk om infuuspompen te simuleren.

Opdracht

Vanwege het ontbreken van de infuuspompsimulaties zal de nadruk van deze opdracht dan ook liggen op het simuleren van  infuuspompen. Er zal onderzoek gedaan moeten worden naar de mogelijkheden voor het simuleren van infuuspompen. Er zal een afweging gemaakt moeten worden of de bestaande simulator omgezet kan worden naar C# of dat beter opnieuw begonnen kan worden met een stand-alone applicatie in C# voor simulatie van de infuuspompen. Bij dit scenario dient rekening gehouden te worden met het feit dat op een later moment ook de rest van de simulatoren toegevoegd kan worden. 

De te ontwikkelen simulator zal een interface moeten tonen waarmee de eigenschappen van een pomp in te stellen zijn. Er zijn bijvoorbeeld volumetrische infuuspompen die alleen toedienen op basis van volume (loopsnelheid), maar er zijn ook pompen die berekeningen doen met patiëntgewicht, concentratie en loopsnelheden. Tevens zijn er dockingstations die weer een of meerdere pompen met losse eigenschappen kunnen bevatten. De interface moet ook mogelijkheid bieden om simulaties te kunnen starten/stoppen en pauzeren. Verder zou het handig zijn om bepaalde scenario's te kunnen triggeren die bijvoorbeeld tot een alarm leiden in HiX. Het simulatieproces zou efficiënter gemaakt kunnen worden met een interne lijst met standaard medicamenten/volumes/concentraties om snel simulaties voor verschillende types pompen te kunnen starten.

Elk apparaat communiceert op zijn eigen manier. Zo zijn er apparaten die met een COM-poort aangesloten worden, maar er kan ook gebruikgemaakt worden van TCP/IP of HL7. Voor elk van deze varianten zal een C# alternatief gezocht moeten worden van de Delphi implementatie. De resultaten hiervan zullen dienen als advies voor ChipSoft hoe op een later tijdstip de metingendriver naar C# geconverteerd kan gaan worden. Deze werkt namelijk op eenzelfde manier.

Gebruikte technieken

  • Visual Studio
  • C#
  • COM
  • TCP/IP#e2f4feSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 

Wij zoeken

Studenten Informatica (HBO)

#EEESoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

Wij bieden

  • Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan
  • Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving

Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.

Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!

#FFFSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd