Inleiding

Ziekenhuizen willen hun resources optimaal benutten. Daarom is het van groot belang dat alle criteria die relevant zijn bij het plannen van resources vooraf bekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan het plannen van bedden voor klinische opnames, waarbij de ligduur een cruciaal plangegeven is. Voor het bepalen van de ligduur per specifieke behandeling wordt op dit moment een schatting gemaakt. Het blijkt dat bij deze bepaling een foutmarge van 40% kent. Andere factoren die een rol kunnen spelen bij het bepalen van de ligduur zijn onder andere de leeftijd, geslacht en rookgedrag van de patiënt.

De uitdaging

De wens is om de ligduur beter te kunnen voorspellen. Er is al vooronderzoek gedaan om door middel van regressieanalyses tot een model te komen waarbij de ligduur bepaald kan worden op basis van bepalende facturen. We willen dit model kunnen inzetten om tot een betere suggestie van ligduur te komen.

Opdracht

HiX kent een module “CDA” (Context Driven Analysis) die het mogelijk maakt om op basis van een set van inputwaarden te komen tot 1 of meer suggesties. De vertaalslag van input naar suggestie gebeurt op basis van een engine. Dit kan een engine zijn die door ChipSoft zelf is ontwikkeld, maar deze kan ook geleverd zijn door een externe partij. De oplossing die jij gaat bouwen, zal als engine in CDA aangeboden moeten kunnen worden. Het doel van de engine is om ook andere casussen op basis van het regressieanalysemodel te kunnen ondersteunen.

De opdracht valt uiteen in 2 onderdelen:
1. Onderzoek
Je doet onderzoek naar het concept regressieanalyse en hoe dit binnen het ChipSoft framework kan worden toegepast, hetgeen leidt tot een functioneel ontwerp;
2. Ontwikkeling
Op basis van het functioneel ontwerp ontwikkel je de software om de regressieanalyse te kunnen modelleren en uit te kunnen voeren.

Gebruikte technieken

  • OOP
  • C#
  • WPF
  • Datastructuren
  • Analyse
#e2f4feSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

 

Wij zoeken

Studenten Informatica (HBO)


#EEESoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

​Wij bieden

Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan
Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving


Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.
Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!#FFFSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd