​Inleiding

ChipSoft wil een tool ontwikkelen om automatisch operaties en bedden in te plannen. Een automatische planning laat een veel efficiëntere planning toe. Maar voordat de tool ontwikkeld kan worden, zal er eerst grondig onderzoek gedaan moeten worden. Hiervoor zijn we op zoek naar een stagiair die de mogelijkheden hiervan wil onderzoeken; 
- Hoe zou deze tool ingezet kunnen worden? Direct plannen of meer adviserend?
- Zou dit voor elk specialisme toepasbaar zijn? 
- Waar gaat het wringen qua organisatie, politiek en techniek?
- Op welke momenten zal de tool gebruikt worden? (bv: Bulk per week inplannen of per twee weken? Wanneer krijgt de patiënt zijn operatiedatum/tijd mee? 
(Men kan echter ook een strategie volgen waarbij het nog toegestaan is om de data en tijd van de operaties nog te veranderen indien dit de totale kwaliteit van de planning verbetert.)
- Wat zijn de patiëntenkarakteristieken waar rekening mee moet worden gehouden op de achtergrond? (bv kinderen eerst)
- Waar moet rekening mee worden gehouden bij het plannen van de bedden?
- Wat zijn de draaiknoppen waar aan gedraaid kan worden door de planner? (bv plan alleen operaties van bepaalde duur of bepaald categorie)
- Hoe zou de tool er visueel uit moeten zien?

De uitdaging

Ziekenhuizen staan onder druk om kosten te verlagen, capaciteitsmanagement in de gezondheidssector wordt steeds belangrijker. Er is veel vraag naar efficiënter werken. Het OK-complex en het beddenhuis zijn de grootste kostenposten. 
Aangezien alle stappen in de zorglogistiek met elkaar verbonden zijn, kunnen zorginstellingen grote voordelen verkrijgen door het volledige proces te integreren. Door bij het plannen van de operatie gelijk een bed in te plannen verkrijg je een efficiëntere bezetting. Op dit moment is er slecht inzicht in huidige en toekomstige beddenbezetting. Er is een tekort aan verplegend personeel door gebrek aan vooruitzicht op de drukte. Daarnaast is het voor de planners te complex om tegelijkertijd rekening te houden met alle restricties/ variabelen die van belang zijn om een operatie in te plannen. 

Voor het maken van operatie planningen worden in ziekenhuizen blokken snijtijd gedefinieerd (sessies) waarin operatieplanners operaties kunnen plannen. De planner houdt hierbij rekening met verschillende patiëntenkarakteristieken. Denk bijvoorbeeld aan de volgorde van de operaties van kinderen, patiënten met allergieën, isolatiepatiënten en spoedpatiënten en de voorkeuren van de chirurg en de afspraken met de zorgverzekeraar. Na het plannen van de operatie wordt ook een bed gepland. Vervolgens wordt de patiënt opgeroepen en krijgt de patiënt zijn operatiedatum.

Opdracht

Maak een visueel en functioneel ontwerp van hoe de tool zou moeten werken.
Houd hiervoor een kwalitatief of kwantitatief onderzoek, waarbij je gesprekken, interviews en enquêtes in ziekenhuizen houdt. 
Neem hiervoor een specialisme dat geschikt is als pilot om met een automatische-plannings-tool van start te gaan.

Het vervolg hierop zal een ontwikkeling van een automatisch algoritme worden die binnen HiX zal worden ontwikkeld.


#e2f4feConsultancy1

 

 

 

​Wij zoeken

Medische Informatica of Bedrijfskunde (of soortgelijk)


#EEEConsultancy1

 

 

​Wij bieden

Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan
Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving


Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.
Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!


#FFFConsultancy1

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd