​Inleiding

Niets is zo vervelend als een patiënt die onnodig lang in het ziekenhuis verblijft. Bovendien wordt elke dag die een patiënt langer in een ziekenhuis blijft dan medisch/verpleegkundig strikt noodzakelijk is de kans op complicaties groter. Er treedt veel vertraging op bij de aanvraag van de nazorg. De zorg wordt te laat aangevraagd of er zijn lange wachtlijsten bij de nazorginstellingen. Een efficiënt en patiëntgericht ontslagproces is van groot belang om de ligduur te verkorten. De voorbereiding van de patiënt op het ontslag uit het ziekenhuis is een belangrijk onderdeel van het nazorgproces. Is de patiënt fit genoeg? Is er familie om de patiënt op te vangen? Is het al duidelijk wanneer de patiënt naar huis mag? 

De uitdaging

Aangezien alle stappen in de zorglogistiek met elkaar verbonden zijn, kunnen zorginstellingen grote voordelen verkrijgen door het volledige proces te integreren. Hiervoor zijn we onder andere bezig met de ontwikkeling van het ‘ontslaggericht werken’. Kan er vooraf al een inschatting gemaakt worden van het type nazorg dat nodig is? Van welke variabelen hangt dit af? Omdat de verpleegkundige bij de anamnese een start maakt met het verzamelen van gegevens, is deze eerste stap in het ontslagproces essentieel. En de arts zou in een vroeg stadium al iets kunnen zeggen over de verwachte ontslagdatum.

Opdracht

Op welke wijze kan de keten van de aanvraag van de behandeling tot en met het ontslag worden verbeterd om het ontslagproces efficiënter te maken?
Houd hiervoor een kwalitatief of kwantitatief onderzoek, waarbij je gesprekken, interviews en enquêtes in ziekenhuizen afneemt om de werkwijze rondom het nazorgproces in kaart te krijgen.

Deelvragen
Zal een vroegtijdige inventarisatie en beoordeling van de zorgbehoeften de effectiviteit van het ontslagproces bevorderen? Denk hierbij aan het zorg soort en het moment dat de ontslagdatum bekend wordt. En wat er nodig is om de patiënt in de juiste conditie te krijgen voor het ontslag. 
Welke rol kunnen de bestaande formulieren spelen in het efficiënter maken van het ontslagproces? Denk hierbij aan de patiëntscreening, de anamnese en de algemene nazorgaanvraag door de verpleegkundige.
Op welke wijze kan ontslaggericht werken bijdragen aan een efficiëntere doorloop op het Transferbureau?
Is het zinvol patiënten te spreiden, zodat patiënten van wie verwacht wordt dat zij naar een zorginstelling moeten waar een wachtlijst voor is niet gelijktijdig worden ontslagen? #e2f4feConsultancy1

 

 

 

​Wij zoeken

Medische Informatica of Bedrijfskunde (of soortgelijk)#EEEConsultancy1

 

 

​Wij bieden

Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan
Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving

Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.
Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!#FFFConsultancy1

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd