Inleiding

Een onderzoek van de denktank “(Ont)Regel de Zorg” toont aan hoeveel tijd zorgprofessionals besteden aan administratie. Zo zou een verpleegkundige 39% van de tijd bezig zijn met administratieve taken, en een MDL-arts zelfs 43%, wat neerkomt op zo’n 23 uur per week.

De uitdaging

Het probleem is dat een deel van de duur van de administratietijd waarschijnlijk besloten ligt in de inefficiëntie van het gebruik van HiX. Dit kan bijvoorbeeld zijn omdat de software niet intuïtief werkt of er onnodige stappen doorlopen moeten worden. De uitdaging is het vinden van de knelpunten.

Opdracht

ChipSoft wil allereerst de cijfers van het onderzoek kunnen staven op basis van metingen in HiX, met het uiteindelijke doel om de administratietijd te verkorten. Met behulp van de metingen kan worden geconcludeerd of toekomstige software aanpassingen hieraan kunnen bijdragen.

HiX bevat reeds uitgebreide loggingsmogelijkheden waarmee het gebruik van het systeem in kaart te brengen is. Zo is bijvoorbeeld bekend op welke moment een gebruiker een scherm opent of een bepaalde actie uitvoert.

Om administratietijd te meten, ontbreken er nog een aantal aspecten en moeten nog een aantal vraagstukken beantwoord worden:

Wat is de definitie van een administratieve taak?
Hoe bundel je een serie losse acties tot één taak?
Hoe ga je om met idle-time; hoe kan onderscheid gemaakt worden of een gebruiker actief bezig is met het systeem of niet?
Hoe ‘meet’ je niet-administratieve taken?

De opdracht omvat het ontwikkelen van functionaliteit voor het in kaart brengen van de administratietijd met de volgende onderdelen:

Een overzicht van alle gebruikers, waarbij duidelijk wordt hoeveel tijd er wordt besteed aan administratieve taken en niet-administratieve taken;
Een overzicht per gebruiker, waarin is aangeven welke taken hij of zij heeft uitgevoerd per dag en per week;
Het uitbreiden van de bestaande logging, om over eventueel ontbrekende informatie te kunnen beschikken;
Een mogelijkheid om taken te definiëren.

De opdracht omvat eveneens het onderzoeken welke methoden en technieken die andere bedrijven hebben toegepast om dit soort informatie te vergaren.


Gebruikte technieken

OOP
C#
WPF 
Datastructuren
Analyse


#e2f4feSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

 

Wij zoeken

Studenten Informatica (HBO)


#EEESoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

​Wij bieden

Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan
Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving

Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.
Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!


#FFFSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd