​Inleiding

In ziekenhuizen wordt door artsen een grote hoeveelheid patiëntgegevens vastgelegd. Elke arts heeft een scala aan mogelijke soorten informatie die door hem/haar kunnen worden geregistreerd. Denk daarbij aan het aanvragen van verschillende soorten onderzoek, het voorschrijven van verschillende soorten medicatie, het vastleggen van scorelijsten en het stellen van diagnoses. Het vastleggen van de informatie vereist de nodige tijd, aangezien artsen uit deze grote hoeveelheid mogelijkheden de juiste registraties moeten kiezen.


De uitdaging

Het probleem is dat het proces om gegevens bij een patiënt vast te leggen omslachtig is, hetgeen niet gebruikersvriendelijk is en tot tijdverlies kan leiden. Daarnaast kan het zijn dat men vergeet om bepaalde informatie aan de patiënt te vragen die belang kan zijn bij bepaalde klachten / aandoeningen.

Opdracht

We denken dat de gegevens die historisch zijn vastgelegd in HiX als basis kunnen dienen om, afhankelijk van de situatie van de patiënt, suggesties aan de arts te doen voor mogelijke vervolgacties. Daarmee wordt de gebruikersvriendelijkheid vergroot en krijgt de arts relevante keuzes aangeboden die passen bij het ziektebeeld, waardoor de kans dat men iets vergeet kleiner wordt.

Eerder onderzoek door een universitair student heeft aangetoond dat de bij de patiënt gestelde diagnose en het moment in het ziekteproces typerende factoren zijn in de bepaling van de meest waarschijnlijke vervolgacties. In het onderzoek is ook gekeken naar welke AI-algoritmes ingezet zouden kunnen worden om dit doel te bereiken. De opdracht is als volgt onderverdeeld:

In de eerste fase van de opdracht verdiep je je in het bestaande onderzoek. Je maakt een onderbouwde keuze voor 1 van de beschreven algoritmes. 
Je onderzoekt vervolgens hoe het algoritme te implementeren. Je kijkt welke software hiervoor ingezet kan worden en welke het meest geschikt is voor ChipSoft.
Je onderzoekt hoe je geautomatiseerd de gegevens uit HiX kunt extraheren die als input dienen voor het algoritme. 
Je implementeert het uitvoeren van het algoritme op basis van de verzamelde gegevens en zorgt dat het door het algoritme berekende model opgeslagen wordt, zodat het vervolgens toegepast kan worden.
Tot slot integreer je je oplossing in onze consultregistratiemodule, waarmee artsen de patiëntcontacten vastleggen. Je bedenkt hierbij wat de meest handige user interface is voor de eindgebruiker.#e2f4feSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 

​Wij zoeken

Studenten Informatica (HBO)


#EEESoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

Wij bieden

Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan
Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving

Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.
Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!


#FFFSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd