Inleiding

Voor bepaalde behandelingen is het noodzakelijk dat een patiënt opgenomen wordt in het ziekenhuis. Hoe lang de patiënt opgenomen wordt, is afhankelijk van veel verschillende factoren; de duur van de opname is daardoor erg variabel.
 
Het aantal patiënten dat een ziekenhuis kan opnemen, is onder andere afhankelijk van het aantal bedden en het personeel dat beschikbaar is. De planners van het ziekenhuis willen graag het personeel en de bedden zo optimaal mogelijk inzetten.


De uitdaging

Bij de aanvraag voor opname gebruikt de arts op dit moment een generieke, niet patiëntgerichte methode om de opnameduur te bepalen. Elke behandeling heeft een voorgestelde opnameduur die handmatig is opgegeven. Deze indicatie is echter niet toereikend. Er zijn veel meer factoren die van invloed zijn op de behandelduur. 
 
Er kan bijvoorbeeld naar de leeftijd van de patiënt worden gekeken. Een patiënt van 20 zou bijvoorbeeld gemiddeld gezien korter opgenomen hoeven worden dan een patiënt van 70. Het kan dus zo zijn dat de eerste patiënt een dag korter dan het gemiddelde opgenomen moet worden en de tweede patiënt een dag langer. Ook de nazorg kan van invloed zijn op de opname: soms kan een patiënt niet naar huis maar moet hij opgenomen worden in een revalidatie-instelling. De kans dat een patiënt langer in het ziekenhuis verblijft, is dan aanzienlijk groter. Het probleem dat de planner ervaart, is dat er altijd een reservemarge ingebouwd moet worden voor het aantal bedden en personeel dat de planner beschikbaar heeft.

Het doel van de opdracht is om te onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de opnameduur, hoe de opnameduur van een patiënt accurater voorspeld kan worden en hoe de planners hiermee ondersteund kunnen worden. De planner dient hierbij ook inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de voorspelde opnameduur.


Opdracht

Aan de hand van literatuur, praktijkinterviews en beschikbare opnamegegevens ga je onderzoeken welke factoren van invloed zijn op de opnameduur van een patiënt. Met de verkregen informatie stel je een model op waarmee de opnameduur voorspeld kan worden met een bijbehorend betrouwbaarheidsinterval. Tevens bedenk je een manier waarop het model getoetst kan worden, bijvoorbeeld aan de hand van historische data.
Het tweede deel van de opdracht richt zich op het toepassen van het model. Je onderzoekt hoe we de gegevens uit het model kunnen implementeren in HiX en hoe we de gegevens presenteren aan de planner.


#e2f4feSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 

​Wij zoeken

Studenten Informatica (HBO)


#EEESoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

Wij bieden

Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan
Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving

Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.
Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!


#FFFSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd