Inleiding

In een ziekenhuis zijn verschillende poliklinieken ondergebracht. Op een polikliniek (ook wel poli) kunnen patiënten terecht voor een medisch consult met een arts of voor een kleine behandeling, zonder dat de patiënt daarvoor opgenomen hoeft te worden. Voorbeelden van poliklinieken zijn onder andere oogheelkunde en interne geneeskunde.

Het is ook mogelijk dat een patiënt verschillende poli’s bezoekt. Denk hierbij aan iemand die reuma heeft en vanuit de poli reumatologie wordt doorverwezen naar de radiologie om daar een foto te laten maken. Of iemand die geopereerd moet worden en vanaf de chirurgie-poli naar de preoperatieve poli moet om een preoperatief onderzoek te doen voordat de operatie kan plaatsvinden.

Voor elk polikliniekbezoek wordt een afspraak gemaakt. Dit kan een eerste bezoek zijn, maar ook een controle bezoek. Het eerste bezoek duurt langer dan een afspraak voor een controle.

De uitdaging

HiX toont een overzicht van de geplande afspraken op de poli. Het geeft echter geen inzicht in andere belangrijke gegevens om in te kunnen schatten of er genoeg capaciteit op de poli aanwezig is. Denk hierbij aan de hoeveelheid personeel die ingepland is (baliemedewerker, arts, assistent-arts) en de hoeveelheid aanwezige spreekkamers. Naast de capaciteit voor de eigen poli is het belangrijk om inzicht te hebben op integraal niveau, zoals hoeveel patiënten uitstromen naar de preoperatieve poli of de radiologie. Het is ook niet duidelijk genoeg wat de kans is op uitloop, of er spoedpatiënten zijn aangemeld en of er niet ingeplande patiënten verwacht worden.

Het doel van de opdracht is om inzicht te geven aan een teamleider over de verwachte situatie op de polikliniek, om zo aan het begin van de dag een inschatting te kunnen maken of er voldoende capaciteit aanwezig is om alle patiënten op tijd te kunnen helpen. 

Opdracht

Ontwikkel een functionaliteit die fungeert als een soort “verkeerstoren” voor de polikliniek, waar verschillende gegevens gepresenteerd worden met de benodigde relevante informatie. Onderzoek hierbij welke gegevens daarvoor nodig zijn, hoe deze berekend kunnen worden en wat de beste manier is om deze weer te geven.


#e2f4feSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 

Wij zoeken

Studenten Informatica (HBO)


#EEESoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

​Wij bieden

Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan
Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving

Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.
Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!


#FFFSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd