Inleiding

Operaties worden ingepland door gebruik te maken van een zogenaamd sessierooster. In het sessierooster kan men per dag en per specialisme bepalen wie gebruik kan maken van een operatiekamer (een zogenaamde sessie). Het is van groot belang dat deze sessies zo optimaal mogelijk worden ingepland. In de huidige situatie is de planning vaak gebaseerd op historie, waarbij er jaarlijks slechts kleine aanpassingen worden doorgevoerd. 
Wanneer een sessie wordt ingepland, heeft dit ook direct invloed op de beddencapaciteit. Elke sessie heeft eigen karakteristieken die bepalen hoeveel dagen een patiënt opgenomen gaat worden. De opname van de patiënt kan op de dag van operatie zelf beginnen, maar ook een dag eerder. Het ontslag van de patiënt kan op de dag van operatie zijn, maar ook een aantal dagen later.

De uitdaging

Gezien de complexiteit is het op dit moment lastig voor de planner om bij het plannen rekening te houden met de beddencapaciteit. De voornaamste afweging is nu om de OK-afdeling zo optimaal mogelijk te benutten. De planning voor de verpleegafdeling is hierbij ondergeschikt, hetgeen betekent dat de verpleegafdelingen de planning moeten aanpassen o.b.v. de uitstroom op de OK-afdeling. 

Stel de situatie dat er in een week voor een specialisme 6 operaties gepland staan:

- Drie operaties van 1 uur, waarna de patiënt vervolgens drie dagen opgenomen wordt;
- Drie operaties van 1 uur, waarna de patiënt vervolgens twee dagen opgenomen wordt.

Voor dit specialisme is op de maandag een sessie van acht uur ingepland. Het gevolg hiervan is dat de verpleegafdeling dus maandag t/m woensdag bezet is en de rest van de week leeg. In dit geval zou het beter zijn geweest om een halve sessie op maandag en een halve sessie op woensdag in te plannen.
Naast het issue rondom de uitstroom naar de opnameafdeling moet er ook rekening gehouden worden met het beschikbaar zijn van resources, zoals apparatuur die beperkt inzetbaar is.

Opdracht

De opdracht omvat het bouwen van een prototype waarmee een efficiëntere planning kan worden opgesteld. Om te bepalen welke factoren (naast de eerder genoemde) van belang zijn bij het opstellen van een efficiënte planning doe je onderzoek op basis van literatuur en spreek je met OK-planners. Aan de hand van de gegevens die je in je onderzoek verzameld hebt, stel je een model op waarmee een optimaal sessierooster gegenereerd kan worden. Dit model moet zo universeel mogelijk zijn, zodat verschillende ziekenhuizen het model kunnen toepassen om het sessierooster op te stellen. Na het uitwerken van het model bouw je een prototype welke de basis legt voor het op te leveren eindproduct.


#e2f4feSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 

Wij zoeken

Studenten Informatica (HBO)


#EEESoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

Wij bieden

Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan
Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving


Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.
Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!


#FFFSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd