Inleiding

Een ziekenhuis is opgebouwd uit verschillende afdelingen; één daarvan is de polikliniek. Hier kom je vaak in eerste instantie terecht wanneer je door je huisarts doorverwezen bent. Je meld je aan bij de secretaresse van de poli. Na enkele vragen beantwoord te hebben neem je plaats in de wachtkamer word je door de specialist opgeroepen. Na het gesprek met de specialist kan het zijn dat je bloed moet prikken, of naar de radiologie afdeling moet. Indien je geopereerd moet worden, ga je na de afspraak langs de preoperatieve screening. 
 
Op de polikliniek wordt vooraf bepaald welk type patiënten ze op welk moment willen ontvangen. Dit kunnen patiënten zijn die voor het eerst op de poli komen, patiënten die voor een tweede of derde keer komen, of zij die een specifieke ingreep moeten ondergaan. Deze planning wordt vastgelegd in een rooster. De keuzes die gemaakt worden in het rooster hebben onder andere invloed op het aantal patiënten dat tegelijkertijd plaatsneemt in de wachtkamer, hoe lang een patiënt maximaal moeten wachten of hoeveel patiënten er vanuit de poli doorstromen naar het lab, radiologie en de preoperatieve screening. 

Bij de afdeling preoperatieve screening verloopt het proces anders; zij hebben een vrije inloop en bepalen niet vooraf hoe de instroom verloopt. Je wordt op deze afdeling geholpen door een verpleegkundige. Op basis van kennis en ervaring worden keuzes gemaakt over hoeveel verpleegkundigen er ingezet moeten worden. Dit aantal verpleegkundigen heeft direct invloed op het aantal patiënten dat in de wachtkamer moet plaatsnemen, en daarmee ook op de wachttijd. Er zal altijd een goede afweging gemaakt moeten worden tussen het aantal verpleegkundigen en de wachttijd, welke wellicht beperkt wordt door de grootte van de wachtkamer.
 
Er is een simulatiemodel ontwikkeld welke inzicht geeft in de maximale wachttijd van een patiënt op basis van het aantal beschikbare verpleegkundigen. Dit levert de basis voor het bouwen van verschillende scenario’s waarmee gekeken kan worden hoe bepaalde keuzes uitpakken. We willen hierbij aan kunnen geven hoe de verdeling wordt van de patiënten die gedurende de dag komen, hoeveel tijd gespendeerd wordt per patiënt, en uiteraard hoeveel verpleegkundigen nodig zijn per moment van de dag. 
Wanneer dit het model functioneel is moet duidelijk worden wat de maximale wachttijd is en hoeveel patiënten tegelijk aanwezig zijn, alsmede hoeveel tijd een verpleegkundige niet bezet is. Op deze manier kan het ziekenhuis keuzes maken over hoeveel personeel er ingezet moet worden, rekening houdend met hoe lang een patiënt maximaal zou mogen wachten. 

Opdracht

Om dit mogelijk te maken schrijf je een “scenario builder”. Dit houdt in dat je het ontwikkelde simulatiemodel implementeert in C#. Je kunt de verpleegkundigen (“servers”) definiëren inclusief hun beschikbaarheid. Daarnaast definieer je de patiënten (“input”) waarbij onderzocht moet worden hoeveel doorstroom er is vanuit een bepaalde poli naar de preoperatieve afdeling. Je dient er rekening mee te houden dat iedere specifiek patiënt een eigen “verwerkingsduur” heeft. Al deze gegevens moeten door teamleiders of capaciteitsmanagers ingevoerd kunnen worden; de userinterface moet dan ook eenvoudig / laagdrempelig zijn. 

Vervolgens maak je resultaten van je simulatie zichtbaar. Op basis van deze interface moet een gebruiker snel kunnen bepalen wat de gevolgen zijn van bepaalde keuzes, zoals bijvoorbeeld het inzetten van extra verpleegkundigen. 
Daarnaast is het natuurlijk leuk om naast een tabel, ook grafisch te kunnen tonen hoe de patiëntenstroom loopt op een dag zodat de uitvoerder van de simulatie een gevoel krijgt van het effect van de gemaakt keuzes. In dit scherm ziet de gebruiker een plattegrond van de preoperatieve afdeling met behandelruimte, balie en wachtkamer. Op de plattegrond worden vervolgens de patiënten getoond welke gedurende de dag naar de afdeling komen, in de wachtkamer plaatsnemen en behandeld worden.  

Je product moet dusdanig worden opzet dat het ook ingezet kan worden voor de Radiologieafdeling en het Laboratorium, die ook een open inloop hebben.


#e2f4feSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 

Wij zoeken

Studenten Informatica (HBO)


#EEESoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

​Wij bieden

Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan
Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving


Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.
Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!


#FFFSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling0

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd