Inleiding

Wanneer een patiënt aankomt op de spoedeisende hulp (SEH) moet er een diagnose worden vastgesteld en eventueel een behandeling worden uitgevoerd. Vaak gebeuren deze activiteiten niet op de SEH, maar op andere locaties in het ziekenhuis. Zo kan het voorkomen dat diagnostisering plaatsvindt op de radiologieafdeling, bijvoorbeeld met behulp van een MRI-scanner of een röntgenapparaat. Wanneer er besloten wordt dat de patiënt een operatie moet ondergaan, gebeurt dit in het OK-complex, waarna een opname volgt op een van de verpleegafdelingen. 

Op de SEH wordt dus vraag naar andere resources binnen het ziekenhuis gegenereerd. Wanneer dit in kaart wordt gebracht, is het duidelijk voor welke resources er mogelijk capaciteit nodig is vanuit de SEH. Indien het ook bekend is welke toestroom er op de SEH verwacht wordt, kan er berekend worden hoeveel van de capaciteit gereserveerd moet worden om alle spoedpatiënten tijdig te diagnosticeren en behandelen. 

Opdracht

Onderzoek hoe de uitstroom van spoedpatiënten eruitziet. Breng in kaart welk type patiënten welke resources nodig heeft en wanneer. Ontwikkel daarnaast een voorspellingsmodel om de toestroom van spoedpatiënten te kunnen berekenen. Wanneer dit wordt gecombineerd, ontstaat er een voorspellingsmodel voor de vraag naar resources die voortkomt uit de SEH. Creëer tenslotte een methode om capaciteit voor spoedpatiënten te reserveren, waarbij resources optimaal worden gebruikt.

Deliverables

- Analyse van de uitstroom van de SEH naar resources op andere locaties in het ziekenhuis.
- Voorspellingsmodel van de verwachte toestroom op de SEH.
- Voorspellingsmodel van uitstroom uit de SEH en bijbehorende vraag naar resources, onderscheid makend tussen welke resources er nodig zijn en wanneer deze nodig zijn.
- Methode om capaciteit te reserveren voor spoedpatiënten, waarbij bezettingsgraden en wachtrijen in balans zijn.
- Advies over hoe ChipSoft en ziekenhuizen de methode kunnen implementeren en ermee kunnen werken.


#e2f4feSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

 

Wij zoeken

- Studenten toegepaste wiskunde / technische bedrijfskunde
- Bekend met data-analyse, statistiek, forecasting.
- Pre: enige programmeerkennis (R, Matlab, Python, VBA, etc.)

#EEESoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

Wij bieden

• Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan
• Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving


Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.
Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!


#FFFSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd