Inleiding

Een ziekenhuis maakt gebruik van verschillende medische middelen (resources) om zorg te verlenen. Denk hierbij aan zorgverleners (artsen, verpleegkundigen), ruimtes (spreekkamers, operatiekamers) en apparatuur (MRI, echoapparatuur). Uiteraard is de capaciteit van deze resources beperkt, en willen ziekenhuizen deze zo optimaal mogelijk benutten. 

Voor een optimale benutting is een goede planning essentieel. Om effectief te kunnen plannen worden roosters gebruikt; zo worden de operatiekamers van een ziekenhuis vooraf ingeroosterd, waarbij bijvoorbeeld wordt gedefinieerd hoe de even en oneven weken er uit zien. Op welke dag en welke operatiekamer mag er door wie worden geopereerd en hoe lang? 

Deze roosters worden in HiX gemaakt. Ze resulteren na de uitrol in zogeheten programma’s: blokken tijd per dag per resource, waarmee de beschikbaarheid wordt gedefinieerd. Naast de tijden zijn ook planregels van belang: wat mag er wel en niet op deze resource worden gepland? Denk aan specifieke soorten operaties, of onderzoeken die al dan niet te plannen zijn.


Het probleem

Planregels worden momenteel per programma vastgelegd. Er zijn echter ook planregels die gelden voor meerdere programma’s op een dag (ongeacht op welke kamer) of zelfs voor een hele week. Zo mogen er maximaal twee operatiekamers per dag gebruik maken van de radiologieafdeling (iemand komt dan tijdens operatie beelden maken) omdat deze afdeling beperkte capaciteit heeft. Soms moeten patiënten na de operatie naar een speciale afdeling (PACU) voor intensieve bewaking en monitoring. Ook deze PACU heeft een beperkte capaciteit, hier mogen maar twee patiënten per dag naar doorstromen.


Opdracht

Je start je opdracht met een onderzoek naar de planregels de gelden bij een operatiecomplex. Welke regels zijn er die operatiekamer- of dag overstijgend gelden? Hierop ontwerp je een functionaliteit en onderliggende datastructuren waarin de regels eenvoudig kunnen worden vastgelegd bij een rooster. Vervolgens zorg je voor een prototype van een planalgoritme die op basis van deze planregels de juiste programma’s aanbiedt.#e2f4feSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

 

Wij zoeken

Studenten Informatica (HBO)


#EEESoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

Wij bieden

  • Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan
  • Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving

Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.
Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!#FFFSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd