​Inleiding

Een ziekenhuis heeft een bepaalde capaciteit om patiënten op te nemen en te opereren. Bij het plannen van opnames wordt er altijd voor gezorgd dat er een buffer aanwezig is om onverwachte pieken op te kunnen vangen. Het ziekenhuis heeft een begroting die van een bepaalde productie uitgaat. Wanneer er minder patiënten opgenomen worden, wordt die begroting mogelijk niet gehaald hetgeen de nodige financiële consequenties heeft.

Het aantal bedden waarop patiënten kunnen worden opgenomen is gebaseerd op het aantal beschikbare verpleegkundigen. Er is echter krapte op de arbeidsmarkt m.b.t. verpleegkundigen. Wanneer er niet genoeg verpleegkundigen beschikbaar zijn zullen, kunnen minder patiënten worden opgenomen. 

In dit spanningsveld van verschillende factoren wil je als planner de opnames zo efficiënt mogelijk inplannen, rekening houdend met een buffer voor het opvangen van pieken. Het is daarom van belang dat de planner inzicht heeft in het aantal (te verwachten) patiënten. Hiervoor moet duidelijk zijn wat de verwachte resterende opnameduur is van de huidige patiënten, én wat de verwachte opnameduur is van de te verwachten nieuwe patiënten. Als dit inzicht geboden kan worden, kan voorkomen worden dat de beddencapaciteit overschreden wordt of dat opnames afgezegd moeten worden.

Het probleem

Operaties worden gepland op basis van een zogenaamd operatierooster. Daarmee is bekend wanneer patiënten worden opgenomen en wanneer de operatie plaatsvindt. Bij de opname wordt een verwachte opnameduur voor de patiënt gegeven. De verwachting is echter dat deze opnameduur accurater ingeschat kan worden, waarbij ook de kans op uitloop berekend kan worden.

Daarnaast is het van belang dat er goede schatting gemaakt kan worden van de verwachte resterende opnameduur van de huidige patiënten. Na opname kunnen events optreden die direct impact hebben op de verwachte uitloop en op de initiële geschatte opnameduur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het optreden van complicaties tijdens de operatie of het al dan niet aanslaan van medicatie. In de huidige software wordt een update van de initiële geschatte opnameduur gemist waardoor het moeilijk is om een realistisch beeld te schetsen van de verwachte drukte op de afdeling gedurende een periode.

Opdracht

De opdracht omvat de volgende onderdelen:

  • Onderzoek of de methode waarmee berekend wordt wat de verwachte opnameduur is verbeterd kan worden. Indien dit het geval is ontwikkel je een beter voorspellingsmodel;
  • Ontwikkel een model die een accurate schatting van de uitloop van de opnameduur kan maken, en bepaal daarbij de kans op uitloop;
  • Gebruik deze gegevens om een inschatting te maken van het verwachte aantal benodigde bedden op de verpleegafdeling, en wat de maximale bezetting van een afdeling is rekening houdend met een veilige buffer.


#e2f4feSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

 

​Wij zoeken

Studenten Informatica (HBO)


#EEESoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

​Wij bieden

  • Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan
  • Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving

Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je motivatie en/of ideeën dan naar werken@chipsoft.nl.
Heb je zelf een leuker of beter afstudeeridee? Neem gerust contact op!#FFFSoftware Architectuur / Software Ontwikkeling1

 

 

 Gesolliciteerd en nu?

Gesolliciteerd! En nu?

Kijk mee met onze recruiters

Wat leuk dat je bij ons wilt komen werken!
Zien wat er nú met je sollicitatie gebeurt?

 

 

 

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd