• HiX ondersteunt ketenzorg in al zijn facetten. Met één geïntegreerd EPD voor de complete keten bundelt HiX de krachten van de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. Zowel voor zorgkoepels die al meerdere ketenonderdelen onder één dak hebben als instellingen die (willen) samenwerken met ketenpartners.


  Ketenzorg binnen HiX

  HiX bundelt de krachten van de eerste-, tweede- en derdelijnszorg met één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier, waarin zowel de meest actuele als eerder ingevoerde patiëntinformatie 7x24 uur beschikbaar is voor elke geautoriseerde behandelaar. En dat is ideaal voor patiënten met meerdere aandoeningen, ziektes, zorgvragen – en dus - zorgaanbieders.

  Iedere zorgverlener met een behandelrelatie met de patiënt beschikt direct over relevante medicatiegegevens, allergieën, röntgenfoto’s en bevindingen van collega’s. De arts op de SEH kan direct rekening houden met de medicijnen die de thuiszorgmedewerker dagelijks toedient, of inspelen op een diagnose die de huisarts een dag eerder stelde. Zo zijn talloze voorbeelden te bedenken.


  Geïntegreerd werken in de 1e lijn

  Zorgverleners werken steeds meer samen. Soms omdat ze in samen op één locatie werken, maar vaak ook vanuit regionaal verband. Het delen van informatie is daarbij essentieel. HiX biedt de mogelijkheid om geïntegreerd te weken: zorgverleners samen maken gebruik van één database met patiënten, uiteraard na toestemming van de patiënt en met in acht name van alle wet- en regelgeving. Op die manier kunnen huisarts en apotheek samenwerken in één HiX omgeving, maar bijvoorbeeld ook huisarts en ziekenhuis: van losse praktijken tot en met één regionaal dossier. Geen koppeling maar écht geïntegreerd werken: HiX is volledig schaalbaar en in te richten op elke specifieke vorm van samenwerking. 


  Rolgerichte view

  HiX biedt voor elk specialisme en voor iedere rol een specifieke view op het EPD. Hierdoor heeft iedere behandelaar direct een volledig en relevant beeld van de patiënt, zonder dat hij of zij actief op zoek hoeft naar informatie.


  Multidisciplinair overleg (MDO)

  Zo toont HiX bijvoorbeeld altijd een actueel overzicht van de medicatie, allergieën en voorgeschiedenis van de patiënt. Ideaal voor het eigen werkproces, maar ook een meerwaarde tijdens het multidisciplinair overleg (MDO); de bevindingen van alle zorgverleners die aan het MDO deelnemen, worden gecombineerd getoond zodat iedereen van elkaar ziet wat er is geregistreerd.


  Standaard content

  Door onze standaard content reikt HiX de juiste informatie altijd op het juiste moment en met de juiste context aan. Dit maakt het vastleggen van gegevens eenvoudiger en efficiënter. Door een tweedeling in het scherm kunnen behandelaars gegevens registeren en eenvoudig daarnaast de vorige registraties of uitslagen raadplegen. Door beide naast elkaar te tonen, houden zij optimaal overzicht en leggen zij eenvoudiger en efficiënter informatie vast.


  Innovatieve tools

  HiX voorziet zorgverleners van innovatieve tools, zoals snelteksten en het aanbieden van ‘zorgvragen’, die de juiste gegevens op basis van de klacht van de patiënt direct tonen. Daarnaast biedt HiX een structuur om de gegevens op de juiste manier vast te leggen, waardoor de gegevens eenvoudig te filteren zijn.


  Handig hergebruik

  Gegevens die eenmaal zijn vastgelegd, worden handig gedeeld met andere behandelaars en hergebruikt. Denk hierbij aan intoxicaties, allergieën, behandelbeperking en metingen. Bij het vastleggen van de diagnose, bijvoorbeeld, wordt automatisch de bijbehorende DBC voorgesteld. Dit is een mooi voorbeeld hoe HiX helpt bij het verlagen van de registratielast voor artsen.


  Prestatie-indicatoren

  Door gegevens gestructureerd vast te leggen zijn ze bovendien beschikbaar voor de aanlevering van prestatie-indicatoren of managementinformatie. Bovendien zorgt het voor optimale ondersteuning van de zorgadministratie.


  Richtlijnen

  HiX ondersteunt internationale richtlijnen, waarbij de arts tijdens het registreren de juiste keuzes aangeboden krijgt, met daarbij de logische vervolgstap. Denk aan specifieke scorelijsten of het behandelbeleid op basis van deze richtlijnen.


  eHealth

  HiX biedt diverse mogelijkheden om via E-health het zorgproces nog beter te ondersteunen. Zo kunnen zorgverleners thuis of onderweg online het EPD inzien en aanvullen. Patiënten hebben via een eigen online portaal toegang tot vragenlijsten, eConsults en voorlichtingsmateriaal over hun ziekte of aandoening. Ook kunnen zij online hun dagboek bijhouden. Hiervoor kunnen zij een pc gebruiken, maar ook hun smartphone, tablet of laptop.


  Voordelen:

  • Vakinhoudelijke content 
  • Optimaal overzicht
  • Uniformiteit en efficiëntie in registraties
  • Verlaging registratielast door hergebruik gegevens
  • Werkprocesondersteuning
  • Prestatie-indicatoren vastleggen als onderdeel van het werkproces


  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd