• Als revalidatiecentrum of –afdeling heeft u met ChipSoft een partner die veel meer biedt dan dossiervoering. Onze totaaloplossing HiX ondersteunt de samenwerking tussen alle betrokkenen disciplines met één geïntegreerd dossier. Daarbij biedt het ongekend efficiënte mogelijkheden op het gebied van planning, registratie, verslaglegging en financiële afhandeling. Hierdoor levert u de meest gestroomlijnde revalidatiezorg.


  Multidisciplinair dossier

  HiX biedt een meer dan compleet, multidisciplinair dossier. Elke zorgprofessional legt hierin met minimale handelingen zijn bevindingen, doelen en subdoelen vast. Alle relevante registraties zijn direct beschikbaar voor de collega’s die een behandelrelatie hebben met de patiënt. Dit voorkomt dubbele registraties en vermindert de kans op fouten. Ideaal voor het multidisciplinair overleg, want elke betrokken zorgprofessional heeft direct een compleet en actueel beeld van het revalidatietraject van de patiënt.


  Rolgericht EPD 

  De revaliderende patiënt heeft binnen HiX één dossier, waarop ieder type zorgverlener een eigen, specifieke view heeft. De informatie en registratiemogelijkheden sluiten altijd aan op de rol van de zorgverlener binnen het revalidatieproces. Fysiotherapeuten zien bijvoorbeeld de voor hen bestemde trainingsschema’s en de klinimetrie is altijd afgestemd op het specialisme. Dit is bovendien volledig afgestemd op het device dat de revalidatieprofessional gebruikt. Een fysiotherapeut heeft op zijn smartphone een andere blik op het dossier dan een orthopeed op zijn tablet of de baliemedewerkster op haar vaste pc.


  Efficiënte planning

  Bij het plannen van afspraken behaalt u met HiX flinke efficiencywinst. U stelt eenvoudig een gepersonaliseerd behandelplan samen of zet direct een standaard behandelplan uit. Daarbij hoeft u geen lastige legpuzzels te maken met afspraken in diverse agenda’s. Met een blauwdruk zet u een wekelijks terugkerend schema uit dat u eenvoudig kunt finetunen als de situatie van de patiënt of behandelaar daarom vraagt. U legt ook met gemak voor meerdere patiënten in een keer een afspraak vast, bijvoorbeeld om gezamenlijk een fiets-, loop- of zwemoefening te doen. De fietsen en het zwembad reserveert u direct mee.


  Team- en behandelcommunicatie

  De uitgebreide team- en behandelcommunicatie is ook volledig geïntegreerd in HiX. Elke behandelaar is hierdoor in staat om eenvoudig input voor het overleg te registreren en in te zien. Dit biedt structuur tijdens het overleg. Tijdens het teamoverleg wordt de revalidatie van de patiënt geëvalueerd op basis van de opgestelde behandeldoelen en kan eenvoudig worden aangegeven of het doel wordt gecontinueerd, afgesloten of gewijzigd.


  Patiënt als partner

  Met HiX opent u eenvoudig online de deuren van uw revalidatiecentrum. U kunt zowel patiënten als zorgverleners ook buiten de muren van het ziekenhuis toegang tot het EPD verlenen. Patiënten tovert u om tot partner doordat ze vanuit huis afspraken inplannen, filmpjes met oefeningen bekijken, vragenlijsten invullen of contact onderhouden met hun behandelaar. Maar ook uw medewerkers hebben 24 uur per dag toegang tot de juiste en meest actuele patiëntinformatie, ongeacht hun locatie.


  Minimale registratiedruk

  HiX minimaliseert de registratiedruk in uw revalidatiecentrum op allerlei manieren. Het uitgangspunt 'eenmalig registreren, meermaals hergebruiken' staat overal centraal. HiX bevat daarnaast vragenlijsten met voorgedefinieerde antwoorden en reikt automatisch intelligente vervolgstappen aan. Ook handig: bij het registreren van gegevens zijn in hetzelfde scherm onder meer lab-uitslagen, medicatie, allergieën en eerdere consultverslagen in te zien. Vanuit de zorgregistratie worden de aan te leveren data bovendien automatisch door HiX opgehaald en uitgestuurd.


  Samenwerken met andere zorgaanbieders

  Zorgorganisaties trekken steeds meer naar elkaar toe om goede en efficiënte zorg te kunnen blijven leveren. Wij stellen u als revalidatieprofessional in staat om optimaal samen te werken met zorgaanbieders door de hele keten. Bijvoorbeeld door in één EPD met elkaar samen te werken. Zo beschikken uw revalidatieprofessionals altijd over relevante medicatiegegevens, allergieën, röntgenfoto’s en bevindingen van ketencollega’s. U kunt hierdoor bijvoorbeeld rekening houden met de medicijnen die de thuiszorgmedewerker dagelijks toedient of de diagnose die de huisarts een dag eerder stelde.


  Waarom HiX?

  • Optimale multidisciplinaire samenwerking
  • Ongekende planmogelijkheden
  • Vermindering van registratiedruk
  • Zeer gebruiksvriendelijk 


  Meer weten?

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl

Kan ik u helpen?

. . .
De chat is beëindigd